Griffie

Hebt u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Dan kunt u terecht bij de Griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt.

Stel uw vraag per mail

raad@groningen.nl

Schriftelijk vraag stellen

Griffie, Postbus 20001, 9700 PB Groningen

Bellen met de Griffie

050 367 77 02

Wat doet de Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de Griffie zijn:

  • Raads- en commissievergaderingen organiseren en voorbereiden.
  • Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  • Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  • Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  • Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  • De Rekenkamercommissie ondersteunen.
  • Communicatie over het werk van de gemeenteraad.

Lees meer over wat de Griffie doet in onze flyer.(pdf 2MB)

Wie zijn de Griffie

Functie Naam
Griffier en eerste adviseur gemeenteraad Toon Dashorst
Plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie Peter Kommerij
Raadsadviseur commissies Financiën en Veiligheid en Beheer & Verkeer Wolbert Meijer
Raadsadviseur commissie Onderwijs & Welzijn en secretaris raad Greet Mulder
Raadsadviseur commissies Ruimte & Wonen en Werk & Inkomen Annemarieke Weiland
Raadsadviseur commissies Werk & Inkomen Monique Hansens
Communicatieadviseur Roelf Reinders
Griffiemedewerker, logistieke en secretariële ondersteuning raad en Griffie Esther Dallinga
Senior griffiemedewerker, beheerder Raads Informatie Systeem, secretaris presidium, coördineren faciliteiten raad Munica Gopal