Grafrechten aanvragen

Wanneer iemand moet worden begraven in Groningen, vraagt meestal de uitvaartondernemer de grafrechten aan bij de gemeente. Maar als nabestaande kunt u dat ook zelf doen. Dat doet u bij Loket Begraven van de gemeente.

Aanvragen

Grafrechten voor de gemeente Groningen vraagt u aan bij Loket Begraven.

Meenemen

 • Naam van de begraafplaats waar u de overledene wilt begraven.
 • Naam, geboortedatum en geboorteplaats van de overledene.
 • Datum en plaats van overlijden.
 • Datum waarop u de overledene wilt begraven.
 • Naam en adres van degene die rechthebbende van het graf wordt.
 • Hoelang u de grafrechten wilt hebben: voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Als u de overledene in een bestaand graf wilt bijplaatsen: gegevens van het graf waarin u wilt bijbegraven.

Loket Begraven

Kreupelstraat 1
Openingstijden
Telefoon 14 050
Contactformulier

Wat u moet weten

 • Elk graf moet op naam staan van een in leven zijnde rechthebbende.
 • De rechthebbende betaalt grafrechten aan de gemeente en eventueel onderhoud.
 • De rechthebbende bepaalt wie er in een grafruimte mag worden begraven.

Graf voor bepaalde of onbepaalde tijd

 • Als u een graf voor bepaalde tijd huurt, krijgt u de grafrechten eerst voor 30 jaar. Deze rechten kunt u steeds met 10 jaar verlengen. Hierover krijgt u bericht een jaar voordat de rechten aflopen. Verlengt u de grafrechten niet, dan krijgt de gemeente de rechten. De gemeente mag het graf dan ruimen.
 • Als u een graf voor onbepaalde tijd huurt, krijgt u de grafrechten zolang de begraafplaats bestaat en er een in leven zijnde rechthebbende van het graf staat ingeschreven.

Grafrechten overboeken

 • U kunt de grafrechten laten overboeken op naam van de echtgenoot/levenspartner of een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad. Neem contact op met Loket Begraven.
 • Als de rechthebbende is overleden, moet de familie binnen 1 jaar na de datum van overlijden een nieuwe rechthebbende inschrijven. Neem contact op met Loket Begraven. Als er geen nieuwe rechthebbende is, dan krijgt de gemeente de grafrechten. De gemeente mag het graf dan ruimen. Dit geldt voor graven voor bepaalde tijd en voor graven voor onbepaalde tijd.

Nieuw adres

Bent u rechthebbende en bent u verhuisd? Zodra u op uw nieuwe adres in Nederland staat ingeschreven, wordt dit automatisch aangepast in de administratie van Loket Begraven.

Let op! Als u naar het buitenland bent verhuisd, moet u dit zelf doorgeven aan Loket Begraven.

Kosten

De tarieven vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2021.

Meer informatie