Geslacht op geboorteakte wijzigen (transgender)

Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte wijzigen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.
  • U hebt een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden) van één van de volgende instellingen: VUmc Amsterdam, UMCG Groningen, Transvisie Zorg.

Geboren in het buitenland?

Dan moet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag doen.

Aanvragen

Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
  • Verklaring deskundige (niet ouder dan 6 maanden).

Langskomen zonder afspraak (tijdelijk niet mogelijk)

Zie informatie loketten burgerzaken

Na de wijziging

  • Krijgen alle instanties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht.
  • Krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen.
  • Zijn uw reisdocumenten en rijbewijs niet meer geldig. U moet zelf een nieuw paspoort, ID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen.

Kosten

Geen kosten