Gemeentesecretaris Peter Teesink

De gemeentesecretaris is het hoofd van de gemeentelijke organisatie en adviseur van het college van B&W. Hij is de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de gemeentelijke organisatie kan.

Contact

Gemeentesecretaris Peter Teesink

Peter (P.J.L.M.) Teesink
050 367 76 06
peter.teesink@groningen.nl

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel

  • Lid van de Raad van Commissarissen Dimpact (onbetaald)