U bent hier

Gemeenteraadsverkiezing

De gemeenteraadsverkiezing in Groningen is op woensdag 21 november 2018. De stempas ontvangt u begin november.

In verband met de gemeentelijke herindeling(en) hebben 55 van de 388 gemeenten hun gemeenteraadsverkiezing niet gelijktijdig met het referendum kunnen houden op 21 maart 2018.

Informatie voor kiezers

Op deze pagina komt binnenkort informatie over:

  • De stempas
  • Stemmen bij volmacht
  • Overzicht van de stemlokalen

Informatie voor stembureauleden

Aanmelding als nieuw stembureaulid is (nog) niet mogelijk. Lees verder >

Informatie voor politieke partijen

Registratie en kandidaatstelling. Lees verder >