U bent hier

Gemeenteraadsverkiezing

De gemeenteraadsverkiezing in Groningen is op woensdag 21 november 2018. De stempas ontvangt u begin november.

In verband met de gemeentelijke herindeling(en) hebben 55 van de 388 gemeenten hun gemeenteraadsverkiezing niet gelijktijdig met het referendum kunnen houden op 21 maart 2018.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

Stembureaus (stemlokalen)

 • Digitale kaart stembureau of document met adressen stembureau (pdf 247 kB)
 • De stembureaus zijn open van 07:30 tot 21:00 uur op woensdag 21 november.
 • Het stembureau in de buurt van uw woonadres staat op uw stempas.
 • Met uw stempas kunt u uw stem uitbrengen in elk stemlokaal in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Mobiel stembureau

Uitzondering is het mobiele stembureau in Groningen. Het mobiele stembureau heeft de volgende locaties en openingstijden:

 • The Student Hotel, Boterdiep 9 van 00:00 - 01:30 uur.
 • Tijdelijke kantoorunit bij het Hoofdstation, Stationsplein van 06:30 - 20:00 uur.

De gemeente maakt de adressen van alle stemlokalen ook bekend in de Verkiezingskrant die op elk adres in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer wordt bezorgd.

  Legitimatieplicht

  Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U hebt een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat 'geldig tot 22 november 2013' of elke latere datum.

  Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

  Het stembureau mag uw identiteit dan vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

  Geen identiteitsbewijs?

  U kunt een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. Zie de informatie hieronder.

  Een andere kiezer voor u laten stemmen (machtigen)

  Bent u op woensdag 21 november 2018 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan een andere kiezer.

  Een kiezer uit de gemeente Groningen, Haren of Ten Boer machtigen

  • Een andere kiezer uit de gemeente Groningen, Haren of Ten Boer machtigt u eenvoudig om voor u te stemmen.
  • Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
  • De stempas ontvangt u begin november.
  • U moet de persoon die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
  • Denkt u erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet voor 22 november 2013 mag zijn verlopen.

  Schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen

  • U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer uit de gemeente Groningen, Haren of Ten Boer te machtigen.
  • Het aanvraagformulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend.
  • Dit schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op vrijdag 16 november 2018 bij de gemeente indienen!

  Aanvraagformulier verzoek bij volmacht stemmen (pdf 61 kB)

  Op wie kunt u stemmen?

  Voor de nieuwe gemeente Groningen nemen 13 politieke partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2018. Bekijk hun kandidatenlijsten:

  1. D66 (pdf 113 kB) - Democraten 66
  2. SP (pdf 101 kB) - Socialistische Partij
  3. PvdA (pdf 101 kB) - Partij van de Arbeid
  4. GroenLinks (pdf 95 kB)  
  5. VVD (pdf 109 kB)
  6. Stadspartij voor Stad en Ommeland (pdf 37 kB)
  7. CDA (pdf 34 kB)
  8. ChristenUnie (pdf 22 kB)
  9. Student en Stad (pdf 37 kB)
  10. Partij voor de Dieren (pdf 17 kB)
  11. Sportpartij (pdf 23 kB)
  12. PVV (pdf 14 kB) - Partij voor de Vrijheid
  13. 100% Groningen (pdf 29 kB)

  Wie mag stemmen?

  De gemeente Groningen stuurt u uiterlijk 7 november 2018 een stempas toe als u:

  • In de basisregistratie personen op 8 oktober 2018 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Groningen, Haren of Ten Boer.
  • Op 21 november 2018 18 jaar of ouder bent.
  • Niet van het kiesrecht bent uitgesloten.
  • De Nederlandse nationaliteit hebt, of de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie, of een andere vreemde nationaliteit hebt en op 8 oktober 2018 al gedurende een periode van 5 jaren onafgebroken in Nederland woont én gedurende die periode ook rechtmatig in Nederland verbleef.

  Geen stempas ontvangen of kwijt geraakt?

  • De stempas ontvangt u begin november.
  • Hebt u geen stempas ontvangen of is de stempas weggeraakt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Naar het loket

  U kunt persoonlijk tot dinsdag 20 november 2018 tot 12:00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dat doet u aan de gemeentelijke loketten op de locaties in:

  • Groningen: Kreupelstraat 1, Kajuit 4 of Zuiderweg 70 / 2,
  • Haren: Raadhuisplein 10
  • Ten Boer: Hendrik Westerstraat 24.

  Let op: Neem uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee.

  Schriftelijk

  • U kunt een vervangende stempas ook schriftelijk aanvragen.
  • Uw schriftelijke verzoek moet de gemeente op vrijdag 16 november 2018 hebben ontvangen.
  • Houdt u er wel rekening mee dat de stempas per post moet worden verzonden. Als u uw verzoek op een laat moment indient, kan de gemeente niet garanderen dat u uw stempas tijdig ontvangt!

  Aanvraagformulier nieuwe stempas (pdf 285 kB)

  Let op: Stuur een kopie van uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee.

  StemWijzer

  Welke politieke partij heeft uw voorkeur?
  Test uw politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen op de StemWijzer.

  Verkiezingskrant

  Lees de digitale verkiezingskrant voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november.