Zonnepanelen op daken van woningen in de Gerbrand Bakkerstraat in Groningen.

Gemeente werkt aan vernieuwde energiestrategie

29 november 2023
Nieuws

De gemeente Groningen heeft al jarenlang de doelstelling om in 2035 CO₂-neutraal te zijn. Met zo’n doelstelling moet je ook weten wat je moet doen om daar te komen. Welke stappen je moet zetten en welke keuzes je moet maken. Daarom hebben we in 2018 samen met bedrijven, instellingen en bewoners de routekaart Groningen CO₂-neutraal opgesteld. Sindsdien is er veel gebeurd op energiegebied. Waren we eerst nog bezig met het benadrukken van het belang van verduurzamen, inmiddels zijn er al duizenden woningen verduurzaamd, zijn er allerlei subsidies en maken we verduurzamen mogelijk voor wie er niet uitkomt of het niet kan betalen. De afgelopen jaren is er dus van alles opgetuigd en in gang gezet. Maar zijn we nog op de goede weg? Doen we nog steeds de juiste dingen of zijn er andere routes te bewandelen? Tijd dus om eens te evalueren.

Uw mening delen

Omdat we het belangrijk vinden wat u ervan vindt,  horen we graag uw mening. De gemeente heeft hiervoor een online vragenlijst gemaakt. U kunt deze hier invullen. Daarnaast kunt u ons de komende weken ook vinden op markten en bij winkelcentra om daar uw mening met ons te delen.

Wat doet de gemeente met de informatie?

We nemen alle informatie die is opgehaald bij bewoners, organisaties en bedrijven mee in de herijking van de routekaart. De energietransitie gaat ons immers allemaal aan en bijna iedereen vindt er iets van. Deze verschillende meningen en belangen zullen we wegen en op basis daarvan maken we keuzes.

Hoe ziet het proces eruit?

Er zijn verschillende stappen in het proces om tot een vernieuwde energiestrategie te komen. In het voor- en najaar hebben we bedrijven en organisaties gesproken. Nu kunnen bewoners hun mening geven. Alle opgehaalde informatie wordt medio 2024 besproken in de gemeenteraad. Daarna volgt een eerste versie van de vernieuwde energiestrategie.

Wordt alles anders? Nee, dat verwachten we niet. Zo blijven we ons inspannen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en verduurzaming van woningen. Wel kunnen er accentverschillen ontstaan. En we zullen meer en anders moeten nadenken over de grote opgaven die op ons afkomen zoals de toename van elektriciteitsverbruik (en de afname van gas), netcongestie en energiearmoede. Met de nieuwe energiestrategie willen we een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke vraagstukken.

Ontwikkelingen volgen

De gemeente zal informatie hierover delen via de gemeentelijke nieuwsbrieven. Let op: dat kan enige tijd duren. Informatie en stukken die in de gemeenteraad worden besproken vindt u op de website van de gemeenteraad.