Beheer openbare ruimte

Gemeente werkt aan nieuwe strategie beheer openbare ruimte

19 oktober 2023
Nieuws

De gemeente Groningen beheert wegen, parken, speelplekken, enzovoort. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenteraad. We beheren al jaren volgens een bepaalde standaard. In de tussentijd is er veel veranderd. We hebben te maken met andere weersomstandigheden, het aantal plant- en diersoorten wordt minder en we krijgen meer aandacht voor gezond leven en bewegen.

Daarom is het tijd om opnieuw naar het beheer van de openbare ruimte te kijken. Met openbare ruimte bedoelen we de voor iedereen toegankelijke plekken zoals straten en parken. De afgelopen tijd is de gemeente hiervoor met bewoners en organisaties in gesprek gegaan. We vroegen: wat vindt je belangrijk in het onderhoud van de openbare ruimte? In een talkshow koppelen we terug wat we hebben gehoord. In dit artikel kun je ook lezen hoe het verdergaat.

Talkshow Beppen over de buurt

Zwerfafval opruimen of bankjes schoonmaken? Onkruid verwijderen of vlakke stoepen? Welke keuzes maken bewoners? Afgelopen tijd gingen medewerkers van de gemeente letterlijk de straat op met de vraag: wat vindt u belangrijk aan het beheer van de openbare ruimte? Er is een schat aan informatie opgehaald. In een talkshow op vrijdagavond 3 november om 20:00 uur in het Floreshuis horen we wat bewoners in die gesprekken hebben gezegd. Deelnemers in de zaal mogen hun mening geven aan de hand van groene en rode kaarten. Een panel bespreekt vervolgens de resultaten. Wat moet er volgens hen gebeuren? Aan tafel Lieke Willems, adviseur openbare ruimte bij Planterra, local legend Piet van Dijken, Anne Valkengoed, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, Simran Singh namens de studentenverenigingen en een vertegenwoordiger van GoeieBuurt. Toegang is gratis. Locatie: Floresplein 19. De talkshow duurt een uur. Er geldt vol = vol.

Hoe ziet het proces eruit?

De openbare ruimte gaat ons allemaal aan. Bijna iedereen vindt er iets van. We weten dat er verschillende meningen zijn en verschillende belangen. We moeten daarom keuzes en afwegingen maken. We willen alle opgehaalde informatie allereerst voorleggen aan de gemeenteraad. Dat zal begin 2024 zijn. Daarna gaan we schrijven en een plan opstellen. Naar verwachting is er voor de zomervakantie van 2024 een eerste versie van de beheerstrategie beschikbaar die dan in de politiek wordt besproken.

Wordt alles anders? Nee, dat verwachten we niet. We zullen prullenbakken blijven legen, straten onderhouden, parken beheren, etc. Wel kunnen er accentverschillen ontstaan. En we zullen meer en anders moeten nadenken over de grote opgaven die op ons afkomen zoals de toename van hitte, hevige regenval en de afname van het aantal plant- en diersoorten (biodiversiteit). Met de nieuwe beheerstrategie willen we een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke vraagstukken.

Hoe kun je het volgen?

De gemeente zal informatie over dit proces delen via de wekelijkse nieuwsbrieven. Let op: dat kan soms enige tijd duren. Informatie en stukken die in de gemeenteraad worden besproken vindt je op de website van de gemeenteraad.