geld

Gemeente legt boetes op bij woningfraude

09 november 2022
Nieuws

Een bestuurlijke boete voor woningeigenaren die woningfraude plegen, dit voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het college wil dat iedereen een plek heeft om te wonen. De krapte op de woningmarkt maakt dat lastig. Het onttrekken, omzetten en splitsen van woningen zonder vergunning is niet toegestaan. Illegale kamerverhuur is de meest voorkomende overtreding. Het invoeren van de bestuurlijke boete zorgt ervoor dat de gemeente snel en bestraffend kan optreden als woningeigenaren de regels overtreden.

Woningfraude


Groningen heeft één van de krapste woningmarkten van Nederland. Een vorm van woningfraude die in de gemeente Groningen het meeste voorkomt is bijvoorbeeld illegale kamerverhuur. Wethouder wonen Rik van Niejenhuis: ‘als gemeente willen wij woningen beschikbaar houden voor iedereen. Met de bestuurlijke boete krijgen wij een instrument in handen om snel op te kunnen treden tegen overtreders en kunnen we sturen op de woningvoorraad.’ Daarnaast ziet de gemeente dat er woningen het hele jaar door worden verhuurd aan toeristen via platforms zoals Airbnb. Door woningfraude tegen te gaan voorkomen we wanpraktijken van verhuurders en hebben inwoners meer kans op de woningmarkt.

Verschillende bedragen


Als er een overtreding wordt geconstateerd bij een woningeigenaar, dan kan handhaving direct een bestuurlijke boete opleggen. Bedrijven die verhuurregels overtreden krijgen een hogere boete dan een particulier. De boetes variëren van 5.000 euro tot en met 22.500 euro.

Van Niejenhuis: ‘Verhuurders moeten op de hoogte zijn van de regelgeving. Er zijn pandjesbazen die de regels bewust overtreden. Daar gaan we strenger op handhaven. Nalatige verhuurders krijgen een boete en die wordt hoger als we overtredingen meerdere malen constateren. We gaan ernaartoe dat de overtreder zijn eigen handhaving betaald.’ De opbrengst van de opgelegde boetes wordt gebruikt om het team van handhavers te financieren.

Eind december beslist de gemeenteraad of het voorstel wordt aangenomen.