Logo COA

Gemeente Groningen vangt extra asielzoekers op

29 maart 2023
Nieuws

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft een tekort aan opvanglocaties in ons land en de bestaande asielzoekerscentra zitten vol. Het Rijk heeft daarom alle gemeenten in Nederland gevraagd om extra opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Groningen geeft gehoor aan dit verzoek. Dit betekent dat de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg met 500 personen wordt uitgebreid. Daarnaast komt aan de Europaweg 8 (oude Phillips gebouw) een tijdelijke plek voor noodopvang voor 350 personen.

Het college van B&W vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een menswaardige opvang van asielzoekers. Dat gebeurt al op een aantal locaties in onze gemeente. Met deze uitbreiding hoopt het gemeentebestuur nog meer mensen een veilig, tijdelijk onderkomen te kunnen bieden. 

Europaweg

In het gebouw aan de Europaweg worden maximaal 350 personen opgevangen. Dit zijn voornamelijk vluchtelingen uit de landen Syrië, Turkije en Jemen die in afwachting zijn van hun asielaanvraag. De locatie wordt op dit moment geschikt gemaakt voor opvang en bewoning. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk begin juli afgerond waarna de COA-bewoners hun intrek kunnen nemen. De huur van het pand aan de Europaweg is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar. Aan het einde van deze termijn bekijkt het COA, samen met de gemeente, of verlenging van de huurperiode nodig is.

Sint Petersburgweg

Op de locatie Sint Petersburgweg wonen op dit moment circa 100 asielzoekers. Dit wordt uitgebreid tot een totale capaciteit van 600 personen. Omdat de provincie Groningen het bevoegd gezag is, vraagt de gemeente Groningen (namens het COA) bij de provincie een vergunning aan voor de uitbreiding. Het proces van de aanvraag tot aan het moment dat de bewoners hun intrek nemen duurt circa 1 tot 1,5 jaar. 

Omwonenden

Omwonenden van beide locaties worden vandaag per brief op de hoogte gesteld van de komst van de asielzoekers.  

Samenwerking

Regiomanager Corina Deekens van het COA prijst de constructieve samenwerking met de gemeente Groningen om een bijdrage te blijven leveren aan het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het vooruitzicht dat we in Groningen extra asielzoekers kunnen opvangen geeft in elk geval enige lucht. We zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor.

Opvanglocaties

Op het kaartje (pdf 1,36 MB) is te zien welke opvanglocaties de gemeente heeft.