Gezond leven in 050.

Gemeente Groningen pakt gezondheidsverschillen aan

12 april 2023
Nieuws

In november 2022 heeft de gemeenteraad met de nota “Gezond Leven in 050” het gezondheidsbeleid voor de komende jaren vastgesteld. De gemeente wil met dit beleid werken aan meer gezonde jaren voor iedere inwoner en vooral bestaande gezondheidsachterstanden in lopen. Groningen heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in gezondheid en alle facetten daarvan. Mede daardoor is Groningen onlangs voor de tweede keer uitgeroepen tot de Gezondste stad van Nederland. Het gaat hierbij vooral over de inrichting van onze wijken en dorpen maar betekent helaas niet dat wij de meest gezonde inwoners van Nederland hebben.

Wethouder gezondheid Manouska Molema: ”Binnen de gemeente Groningen zien we grote verschillen in levensverwachting en gezonde jaren. Deze verschillen willen we verkleinen door juist in de wijken te investeren waar dat het meest nodig is. Door krachten te bundelen kunnen we bestaanszekerheid bieden, kansengelijkheid stimuleren en inwoners handvatten bieden om gezonde keuzes te maken”.

Jaarlijks uitvoeringsplan

Elk jaar maakt het college een uitvoeringsplan waarin staat welke acties dat jaar worden ingezet om zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Voor 2023 is dit plan nu klaar. Het uitvoeringsplan bevat acties van diverse partners in de wijken en dorpen. Er wordt ingezet op vier programmalijnen:

Leefstijl en gedrag: acties die we vanuit de gemeente doen of ondersteunen om een gezonde leefstijl en gedrag van Groningers te bevorderen.

Kansrijk en weerbaar: ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en mentale weerbaarheid.

Kennis en integraliteit: kennisontwikkeling en verbindingen tussen interne en externe partners om de gezondheid in de toekomst te verbeteren.

Gezondheid in de buurt: activiteiten in de wijk en het dorp die bijdragen aan een gezond leven.

In het Uitvoeringsplan gezondheid 2023 vindt u de acties die de gemeente zelf neemt binnen deze programmalijnen. Het uitvoeringsplan is gebaseerd op gesprekken met en informatie van lokale partijen in de wijken en dorpen opgehaald via de gebiedsteams. Voor het uitvoeringsplan van dit jaar is 9.5 miljoen euro beschikbaar.