Harm Buiterplein Talentperron

Gemeente Groningen helpt honderden extra mensen richting werk

05 april 2023
Nieuws

Op dinsdag 4 april heeft het College van B&W het Voortgangsrapport Werk- & Ontwikkelprogramma gepresenteerd. Sinds 2022 heeft de gemeente Groningen met het Werk- & Ontwikkelprogramma 480 extra mensen met een bijstandsuitkering geholpen richting werk, een opleiding of een andere vorm van participatie. Het aantal bijstandsgerechtigden is in Groningen met 350 afgenomen. Dit heeft een besparing opgeleverd van 2,3 miljoen euro op het geld dat de gemeente van het rijk krijgt voor de betaling van uitkeringen.

Sinds 2022 neemt het aantal bijstandsgerechtigden in Groningen sterker af dan bij andere gemeenten in Nederland Het college van B&W denkt dat de activiteiten van het Werk - & Ontwikkelprogramma hier substantieel aan hebben bijgedragen. Carine Bloemhoff, Wethouder Werk & Participatie, is zeer tevreden over de resultaten van het Werk- & Ontwikkelprogramma: “We hebben op het juiste moment de juiste interventies gepleegd met het Werk- & Ontwikkelprogramma. Er is krapte op de  arbeidsmarkt en we hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. Daar plukken de inwoners nu de vruchten van. Steeds meer mensen vinden de weg naar werk. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Daar ben ik erg blij mee.”

Enkele succesvolle onderdelen uit het Werk- & Ontwikkelprogramma zijn:

Op Koers

Met het programma ‘Op koers’ krijgen deelnemers in een korte periode intensieve begeleiding om een persoonlijk doel te behalen. Dit doel is altijd gericht op werk, scholing en/of een vorm van maatschappelijke participatie. Van de 232 gestarte deelnemers is 23% betaald aan het werk gegaan. 40% zette een stap door middel van een werkervaringsplaats, scholing, participatie of sociale activering. 27% is op dit moment nog bezig en het overige deel kon om diverse redenen geen volgende stap te zetten.

Talentperron

Bij het Talentperron aan het Harm Buiterplein kunnen inwoners terecht om te ontdekken waar ze goed in zijn en welke baan of opleiding daarbij past. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld ter plekke een talententest doen, zijn of haar kwaliteiten in kaart brengen of een loopbaangesprek voeren. De gidsen van het Talentperron hebben sinds 2022 ruim 750 unieke bezoekers ontvangen. Daarnaast zijn er meer dan 50 evenementen georganiseerd om inwoners bekend te maken met de verschillende branches en beroepen in samenwerking met o.a. UWV, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Gebiedsgericht werken

Sinds november 2022 werken de coaches Werk & Participatie vanuit fysieke locaties in verschillende gebieden in Groningen. Hier werken ze nauw samen met maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers. Hierdoor kunnen inwoners nog beter geholpen worden aan een passende baan of activiteit in eigen buurt. Met vertrouwen als vertrekpunt wordt dienstverlening geboden in de wijk met 1 contactpersoon en staat de vraag van de inwoner centraal.

Deze manier van werken komt voort uit de succesvolle Pilot Oost (ook onderdeel van het Werk- & Ontwikkelprogramma) waarmee de gemeente in 2020 is gestart.

Vervolg Werk-& Ontwikkelprogramma

Het Werk- & Ontwikkelprogramma loopt nog door tot en met 2025. In 2023 wil de gemeente nog eens 600 mensen extra helpen. Het complete voortgangsrapport is te lezen op gemeente.groningen.nl/contact-werk-participatie.