Sfeerbeeld Holt locatie

Gemeente geeft plan ‘Holt’ vrij voor inspraak

07 september 2022
Nieuws

Nieuwbouwproject plan ‘Holt’ op de voormalige Alo-locatie is vrijgegeven voor inspraak. Met dit plan komen er 320 woningen in verschillende soorten en maten, zowel koop- als (sociale)huurwoningen. De helft van de locatie wordt een openbaar toegankelijk parkachtige omgeving en duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het plan. Het voorontwerp bestemmingsplan Holt is nu vrijgegeven voor inspraak.

De gemeente kocht de voormalige Alo-locatie in 2008; de locatie ligt in Corpus den Hoorn op de hoek van de Van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn. Het plan omvat een divers aanbod van woningtypen, gericht op een brede groep bewoners: van gezinnen tot starters, van zorgprofessionals tot kwetsbare jongeren en ouderen. In totaal gaat het om 320 woningen, waarvan 20% sociale huur. 

Voorbeeldproject

"Het plan zoals het nu voorligt, is een voorbeeld van hoe de gemeente de openbare ruimte wil inrichten," aldus wethouder Rik van Niejenhuis. "Elke nieuw gebouwde woning brengt ons een stap dichterbij de oplossing van het woningtekort. Hier bouwen we huizen voor verschillende doelgroepen met daarbij veel aandacht voor de woonomgeving. Die richten we in als een parkachtig gebied dat klimaatadaptief is. Een fijne, natuurlijke omgeving om te verblijven en tegelijkertijd toekomstbestendig. Daarnaast stellen we vergaande eisen aan energiebesparing zoals het benutten van de dakoppervlaktes voor zonne-energie en het gebruik van een collectief warmte- en koudesysteem."

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is een plan gemaakt, dat ook in de architectuur terugkomt. Het bos dat wordt aangelegd is openbaar toegankelijk en biedt volop ruimte om te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. De bomen en het groen versterken de biodiversiteit in het gebied. Er wordt ingespeeld op de klimaatverandering door afwatering van overvloedige regenval en op momenten van hitte verdroging tegen te gaan. Daarnaast is er veel aandacht voor energiebesparing.

Plan ter inzage

Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan kunnen omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden reageren op het plan. Na deze inspraakronde is het de bedoeling om de formele bestemmingsplanprocedure in december dit jaar te starten en deze volgend jaar af te ronden. We gaan ervan uit dat in de loop van 2023 de bouw van de eerste woningen kan starten.
 

    Bestemmingsplan Holt