Corpus den Hoorn plan

Gemeente geeft gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid vrij voor inspraak

17 mei 2023
Nieuws

De gebiedsvisie voor het gebied Corpus den Hoorn Zuid is vrijgegeven voor inspraak. De visie beschrijft hoe de gemeente het gebied in het zuiden van de stad, rond het Martini Ziekenhuis, aantrekkelijker wil maken als locatie om te werken maar ook om te wonen en te verblijven. Daarvoor heeft de gemeente samenwerking gezocht met de eigenaren en andere belanghebbenden in het gebied. Dit zal de gemeente ook bij de uitvoering van het plan blijven doen.

‘De gemeente Groningen groeit. We willen dat de gemeente een fijne plek blijft om in te wonen, werken en leven. Dit betekent dat we zo goed mogelijk gebruik moeten maken van de ruimte. Corpus den Hoorn-Zuid is een belangrijke locatie voor ons als het gaat om werkgelegenheid’, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. ‘Dat willen we graag zo houden en verder stimuleren en uitbouwen. Dat doen we onder meer door aandacht te hebben voor de bereikbaarheid. Maar ook door het gebied leefbaarder te maken door het toevoegen van groen en verblijfsruimte én door  woningbouw en kleinschalige voorzieningen mogelijk te maken. Daarvoor trekken we samen op met de bedrijvenvereniging West en eigenaren in het gebied.’ 

Goede balans

Het Martini Ziekenhuis is de grootste organisatie in het gebied en trekt veel bedrijven en banen aan. Daarnaast worden er de komende jaren woningen gebouwd in het gebied. Als eerste wordt er gebouwd op het terrein van de oude ALO-locatie (HOLT).
De auto wordt minder dominant waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte.
Op nieuwe groene plekken waar medewerkers, bezoekers en bewoners kunnen pauzeren en wandelen.

Met de gebiedsvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen wonen, werken en leven in Corpus den Hoorn-Zuid en de wijken eromheen. Waarbij het Martini Ziekenhuis goed bereikbaar moet blijven.

Plan ter inzage

Met het ter inzage leggen van het plan kunnen omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden vier weken reageren op de gebiedsvisie via onze site. Na de inspraakperiode volgt een inspraaknota waarin staat wat de gemeente met de reacties heeft gedaan. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie met inspraaknota begin oktober.