U bent hier

Geluidkaarten voor omgevingslawaai inzien

Grote gemeenten maken iedere 5 jaar geluidkaarten (ook wel 'geluidbelastingkaarten') en een actieplan om omgevingslawaai aan te pakken. Het gaat daarbij om lawaai van verkeer, spoorwegen en industrie. Er zijn geluidkaarten gemaakt voor de stad Groningen en voor de gebieden van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

  • Op de geluidkaarten is met kleuren aangegeven hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige objecten. Op verschilkaarten is te zien waar en hoeveel de geluidbelasting is toegenomen of afgenomen tussen 2011 en 2016.
  • In juni 2018 is het nieuwe ‘Actieplan wegverkeerslawaai gemeente Groningen’ vastgesteld voor de periode 2018-2023.

U kunt de geluidkaarten op twee manieren bekijken: op de website van Icinity of op pdf-kaarten.

Online kaart van Icinity

  • Ga naar www.icinity.nl
  • Zoek eerst uw woning: typ in het zoekveld bovenin de kaart uw straatnaam of uw postcode, zonder spatie en zonder huisnummer.
  • Kies met het scenario welke geluidkaart u wilt bekijken: Industrie, Rail of Weg.
  • Klik onder Resultaten op 'Contouren' voor de geluidbelasting langs wegen. Of klik op 'Panden' voor de geluidbelasting op de gevels van woningen.
  • Lden betekent Level day-evening-night, oftewel de geluidsniveaus voor het gehele etmaal.
  • Lnight (Level night) geeft het geluidniveau weer in de nachtelijke periode, tussen 23:00 uur en 07:00 uur.

Pdf-kaarten wegverkeerslawaai Groningen

Pdf-kaarten spoorweglawaai Groningen

Pdf-kaarten industrielawaai Groningen

Pdf-kaarten en toelichting Haren

Pdf-kaarten wegverkeerslawaai Ten Boer

Meer informatie