U bent hier

Geef uw mening over Stad doet mee

De gemeente Groningen wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt.

Op 24 mei hebben inwoners ook gesproken over StadDoetMee. Aan de aanwezigen werden de volgende vragen voorgelegd.

  1. Wilt u (of uw buurt) meer betrokken zijn bij de toekomstontwikkelingen in uw buurt?
  2. Bij welke zaken wilt u met name betrokken zijn, en bij welke niet?
  3. Welke bewoners hebben naar verwachting meer of minder behoefte om meer zeggenschap te krijgen?
  4. Wat vindt u een geschikte manier om meer invloed en zeggenschap over de ontwikkelingen in uw buurt te krijgen?

Uw reactie

De reactietermijn voor dit onderwerp is verstreken.

Meer informatie