U bent hier

Geef uw mening over A-straat en Brugstraat

De route A-straat/Brugstraat verbindt het winkelgebied Westerhaven, de parkeergarage en de nieuwe bushalte Westerhaven met het hart van de binnenstad. Voor deze straten wordt een integraal ontwerp gemaakt waar de voetganger (10.000 per dag) en fietser (tot 25.000 per dag) centraal staan. In dat ontwerp moet echter ook plek zijn voor bevoorradingsverkeer, bestemmings(auto)verkeer en taxi’s.

De gemeente wil graag een ontwerp met ruimte voor bijvoorbeeld terrassen, parkeerplekken voor fietsen en bevoorradingsplekken voor winkels. Daarbij is de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid voor iedereen een vereiste. Ook is de overgang van de nieuwe bushalte centrumhalte/Westersingel naar de A-straat een belangrijk onderdeel van het ontwerp.

Op dit moment ligt er een eerste schets voor de herinrichting van de A-straat en Brugstraat. Het ontwerpproces voor deze straten start zomer 2016. We willen bij de start van de ontwerpwerkzaamheden in gesprek met ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van de diverse belangenverenigingen om ideeën op te halen voor het opstellen van het ontwerp.

Waarover willen we uw advies:

  1. Wat vindt u op dit moment een knelpunt in de inrichting van de straat, wat moet verbeterd worden?
  2. Welke suggesties heeft u voor de toekomstige inrichting van de straat als er geen bussen meer door de straat rijden?
  3. Wat moeten we vooral niet doen bij de toekomstige inrichting?
  4. Waar moeten we fiets-parkeerplekken realiseren, zodat er meer orde in het fiets-parkeren komt en de fiets niet meer overal in de straat staat?
  5. Hoe kunnen we er voor zorgen dat voetgangers (ook rollator- en rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en blinde/slechtziende personen) en fietsers (fietsend én als parkeerder) samen opgaan in deze straten. Denk hierbij naast fysieke ingrepen ook aan gedragsbeïnvloeding en mentaliteitsverandering.

Meer informatie

Uw reactie

De reactietermijn voor dit onderwerp is verstreken.