Gebiedsvisie Lageland

De gemeente Groningen gaat samen met bewoners een gebiedsvisie opstellen voor de polder Lageland. Ook wel het gebied Meerstad-Noord genoemd.

Reden hiervoor is dat het bedrijf Hardt Hyperloop een testcentrum wil aanleggen in deze polder. Daarnaast is het gebied in beeld als energielandschap (zonnepark) voor de gemeente Groningen. Doel van de gebiedsvisie is om duidelijkheid voor bewoners te scheppen voor de komende 20 jaar.

Gebiedsvisie Lageland

Er zijn op dit moment geen vastomlijnde plannen vanuit de gemeente Groningen of Hardt Hyperloop. Bij het maken van die plannen willen we graag met omwonenden in gesprek. Omwonenden zijn de mensen die wonen in het gebied begrensd door het Slochterdiep, Eemskanaal zuidzijde, Lagelandsterweg en Hamweg. Daarnaast willen we graag samen optrekken met Dorpsbelangen Lageland en de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland.

Als aftrap was een informatiebijeenkomst gepland op 30 maart in café De IJzeren Klap in Harkstede. Om uitleggen wat de stand van zaken is en het proces toe te lichten. Het idee is om samen te kijken hoe we de toekomstige ontwikkelingen in de polder het beste kunnen intekenen in het gebied. Dit moet leiden tot een gebiedsvisie voor de polder voor de komende 20 jaar. Deze bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Bekijk een presentatie met toelichting online (bron: Youtube).

Participatiegroep

Ook is er een participatiegroep met bewoners van start gegaan. Idee is dat zij de komende maanden meedenken en -praten over de gebiedsvisie Lageland. Zo wil de gemeente inventariseren welke mogelijkheden, wensen en bedenkingen er zijn en deze bespreken. Waar mogelijk geven we ze een plek in de gebiedsvisie.

Concepttekeningen gebiedsvisie Lageland

De eerste concepttekeningen voor de gebiedsvisie Lageland zijn klaar. Het gaat om tekeningen van de polder met het zonnepark, het Hyperloop testcentrum, een TenneT onderstation, de landschappelijke inpassing en wensen vanuit de omgeving. Bij het maken van deze concepten is een afwegingskader gebruikt, evenals de input van de participatiegroep.

In de concepten zijn drie verschillende tracés voor het Hyperloop testcentrum ingetekend: 2b, 3a en 3b. Alle drie liggen ze midden in de polder. Tracé 2b loopt van zuidwest naar noordoost. De tracés 3a en 3b lopen van noordwest naar zuidoost, waarbij 3a meer horizontaal ligt. De tracévarianten parallel aan het Slochterdiep zijn afgevallen omdat ze de Zuiderweg dicht naderen of de NAM-weg kruisen; dat is ongewenst.

Bij elk tracé is een minimale variant en een maximale variant van het zonnepark opgenomen om een beeld te krijgen van het ruimtegebruik. Het is een eerste aanzet om tot één of meer varianten te komen waarin zowel de Hyperloop als het zonnepark hun plek krijgen. De maximale variant beslaat 250 hectare grond, de minimale variant 175 hectare. Alle varianten hebben een buffer van minimaal 150 meter tot de erfgrenzen. In de minimale variant is ook de vroegere waterloop Fivel vrijgehouden.
Bekijk de modellenstudie met concepttekeningen (pdf 17 MB).

Vragen

Hebt u een vraag, zorg of suggestie over het energielandschap of de hyperloop? Vul dan het reactieformulier in.

Meer informatie