Gebiedsvisie Lageland

De gemeente Groningen gaat samen met bewoners een gebiedsvisie opstellen voor de polder Lageland. Ook wel het gebied Meerstad-Noord genoemd.

Reden hiervoor is dat het bedrijf Hardt Hyperloop een testcentrum wil aanleggen in deze polder. Daarnaast is het gebied in beeld als energielandschap (zonnepark) voor de gemeente Groningen. Doel van de gebiedsvisie is om duidelijkheid voor bewoners te scheppen voor de komende 20 jaar.

Gebiedsvisie Lageland

Er zijn op dit moment geen vastomlijnde plannen vanuit de gemeente Groningen of Hardt Hyperloop. Bij het maken van die plannen willen we graag met omwonenden in gesprek. Omwonenden zijn de mensen die wonen in het gebied begrensd door het Slochterdiep, Eemskanaal zuidzijde, Lagelandsterweg en Hamweg. Daarnaast willen we graag samen optrekken met Dorpsbelangen Lageland en de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland.

Als aftrap was een informatiebijeenkomst gepland op 30 maart in café De IJzeren Klap in Harkstede. Om uitleggen wat de stand van zaken is en het proces toe te lichten. Het idee is om samen te kijken hoe we de toekomstige ontwikkelingen in de polder het beste kunnen intekenen in het gebied. Dit moet leiden tot een gebiedsvisie voor de polder voor de komende 20 jaar. Deze bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Als alternatief staat een presentatie met toelichting online (bron: Youtube).

Participatiegroep

Ook is er een participatiegroep met bewoners van start gegaan. Idee is dat zij de komende maanden meedenken en -praten over de gebiedsvisie Lageland. Zo wil de gemeente inventariseren welke mogelijkheden, wensen en bedenkingen er zijn en deze bespreken. Waar mogelijk geven we ze een plek in de gebiedsvisie.

Vragen

Hebt u een vraag, zorg of suggestie over het energielandschap of de hyperloop? Vul dan het reactieformulier in.

Meer informatie