Friesestraatweg 139 plan Crossroads

Status

Voorontwerp

Ten behoeve van woningbouw op de voormalige ACM locatie, nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar Delfzijl en het Reitdiep, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft het plan Crossroads op de locatie Friesestraatweg 139, dat voorziet in 289 woningen, waarvan 270 appartementen en 19 woningen langs het Reitdiep. De hoogte van de bouwblokken is verschillend, met een hoogteaccent van 65 meter in de zuidwesthoek van het plangebied.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie zijn eerder informatieavonden gehouden (op 2 juli 2016 en 23 mei 2018).

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.