Fractie Student en Stad

Student en Stad heeft 1 raadszetel in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Marten Duit.

Website Student en Stad

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
050 312 40 74
studentenstad@raad.groningen.nl

Gemeenteraadsleden Student en Stad
 

Marten Duit

Marten DuitMarten (M.J.H.) Duit
Fractievoorzitter

marten.duit@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

  • Beheer en Verkeer
  • Ruimte en Wonen
  • Werk en Inkomen
  • Financiën en Veiligheid
  • Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

  • Zelfstandig ondernemer / Fotograaf
  • Algemeen Bestuur Stichting KEI
  • Chauffeur GoHammerhead
  • Dag- en technisch voorzitter