Fractie Stadspartij voor Stad en Ommeland

Stadspartij voor Stad en Ommeland heeft 2 raadszetels in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Amrut Sijbolts.

Website Stad en Ommeland

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
stadspartij@raad.groningen.nl

Gemeenteraadsleden Stadspartij voor Stad en Ommeland

Amrut Sijbolts

Amrut SijboltsAmrut (A.) Sijbolts
Fractievoorzitter

amrut.sijbolts@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

  • Financiën en Veiligheid

Nevenfuncties

  • Bestuursbemiddelaar MJD
  • Bestuursadviseur Stad en Ommeland
  • Allround servicemedewerker / horecamedewerker
  • Lid Cooperatieve Wijkraad
  • Penningmeester Wetenschappelijk bureau (OSF)
  • Voorzitter Stichting Fractie Stadspartij

Mariska Sloot

Mariska SlootMariska (M.J.) Sloot

mariska.sloot@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

  • Ruimte en Wonen

Nevenfuncties

  • Communicatieadviseur