Fractie Stadspartij voor Stad en Ommeland

Stadspartij voor Stad en Ommeland heeft 2 raadszetels in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Amrut Sijbolts.