Fractie Stad en Ommeland

Stad en Ommeland heeft 2 raadszetels in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Amrut Sijbolts.

Website Stad en Ommeland

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
050 318 65 28
StadenOmmeland@raad.groningen.nl

Gemeenteraadsleden Stad en Ommeland

Amrut Sijbolts

Amrut Sijbolts

Amrut (A.) Sijbolts
Fractievoorzitter
06 51 95 77 36
amrutsijbolts@raad.groningen.nl

Lid van raadscommissies

 • Beheer en verkeer
 • Ruimte en Wonen
 • Financiën en Veiligheid
 • Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Groninger Belang (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Senaatsfractie (onbetaald)
 • Lid steunfractie Groninger Belang (onbetaald)
 • Lid Stichting Stadspartij (onbetaald)
 • Vrijwilliger Muziek Organisatie Noord (onbetaald)
 • Penningmeester Onafhankelijke Senaatsfractie (onbetaald)
 • Buurtbemiddelaar - MJD (onbetaald)
 • Wijkraadslid Coöperatieve Wijkraad Oosterpark (onbetaald)

Anna Riemersma

Anna Riemersma

Anna (A.M.J.) Riemersma
050 541 00 95
annariemersma@raad.groningen.nl

Lid van raadscommissies

 • Werk en Inkomen
 • Ruimte en Wonen

Nevenfuncties

 • Eigenaar (jurist, socioloog) Juridische Basishulp (betaald)