Fractie Stadspartij voor Stad en Ommeland

Stadspartij voor Stad en Ommeland heeft 2 raadszetels in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Amrut Sijbolts.

Website Stad en Ommeland

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
050 318 65 28
stadenommeland@raad.groningen.nl

Gemeenteraadsleden Stadspartij voor Stad en Ommeland

Amrut Sijbolts

Amrut SijboltsAmrut (A.) Sijbolts
Fractievoorzitter

amrut.sijbolts@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

 • Financiën en Veiligheid

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Groninger Belang (onbezoldigd)
 • Bestuursbemiddelaar MJD (onbezoldigd)
 • Bestuursadviseur Stad en Ommeland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Muziek Organisatie Noord (onbezoldigd)
 • Lid Cooperatieve Wijkraad (onbezoldigd)
 • Penningmeester Wetenschappelijk bureau (OSF) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Fractie Stadspartij

Mariska Sloot

Mariska SlootMariska (M.J.) Sloot

mariska.sloot@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

 • Ruimte en Wonen

Nevenfuncties

 • Communicatieadviseur
 • Voorzitter Partij voor het Noorden Steunfractie OSF Eerste Kamer