Fractie PVV

PVV heeft 1 raadszetel in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Ton van Kesteren.

Website PVV

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
050 316 49 19
fractie-groningen@pvv.nl

Gemeenteraadsleden PVV
 

Ton van Kesteren

Ton van KesterenTon (A.J.M.) van Kesteren
Fractievoorzitter

ton.vankesteren@raadgroningen.nl

Lid van raadscommissies

  • Beheer en Verkeer
  • Ruimte en Wonen
  • Werk en Inkomen
  • Financiën en Veiligheid
  • Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

  • (oud) leraar / makelaar / taxateur
  • Statenlid PS Groningen
  • Senator EK