Fractie ChristenUnie

De ChristenUnie heeft 3 raadszetels in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter is Gerben Brandsema.