default iconFout telling verkiezing melden

Denkt u dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen?
U kunt geen melding meer sturen. U kunt alleen nog iets melden tijdens de zitting van het centraal stembureau op donderdag 23 maart om 14:00 uur (Stadhuis).

Provinciale Staten

Melding mogelijke fout telling Provinciale Statenverkiezing

Denkt u dat er in de provincie Groningen mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van een gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau.

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. De zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Groningen is op donderdag 23 maart om 14:00 uur in het Stadhuis te Groningen.

Uw melding moet dus vóór dinsdag 21 maart om 14:00 uur zijn ontvangen.

Melding doen (Provinciale Staten) > verlopen

Voorwaarden

Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan de volgende eisen voldoet:

  • Een melding moet altijd onderbouwd en specifiek zijn! Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. U moet concreet aangeven waaruit de eventuele fout bestaat.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet over iets wat u hebt gehoord. Bijvoorbeeld: ’Ik heb op stembureau X op kandidaat Y gestemd en kan mijn stem niet terugvinden’ is een melding die in behandeling wordt genomen. ‘Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld’ is een melding die niet in behandeling wordt genomen.
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het tellen van de stemmen, het optellen van de stemmen of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn mogelijke fouten die een gemeentelijk stembureau kan corrigeren.

Waterschappen

Als u een melding wilt doen voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest of van waterschap Hunze en Aa’s, dan moet u dit rechtstreeks bij het centraal stembureau voor deze verkiezing doen.

Fout melden

Hunze en Aa's > (verlopen)

Noorderzijlvest > (verlopen)

Webarchief

De verwijderde informatie over de verkiezingen vindt u terug in ons webarchief.