Paadje in Paddepoel

Flinke impuls in aanpak van jeugdcriminaliteit in noordelijke stadswijken

21 december 2022
Nieuws

De gemeente Groningen en de zorg- en justitiepartners ontvangen de komende jaren vier keer één miljoen euro om jongeren in de noordelijke stadswijken een betere kans te bieden op een goede toekomst. Het geld komt uit het programma Preventie met Gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Burgemeester Koen Schuiling: “Met het geld willen we voorkomen dat jongeren in criminele circuit verstrikt raken. Onderzoek toont aan dat met name in de noordelijke stadswijken veel jongeren een groter risico lopen om hier in verzeild te raken. De toekenning van het geld zorgt ervoor dat wij de interventies die wij op dit vlak inzetten de komende jaren kunnen voortzetten en zelfs kunnen uitbreiden.”

Voedingsbodem wegnemen

Preventie met Gezag heeft als doel om de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen. De betrokken organisaties willen ervoor zorgen dat jongeren weerbaarder worden tegen criminaliteit of daarin niet verder afglijden. Het gaat bijvoorbeeld om preventie en vroeg-signalering op de basisscholen, een stevige repressieve aanpak van de harde kern, spreekuren door bureau Halt op de basisscholen, trainingen cybertoezicht en problematiek rondom licht verstandelijke beperking en het uitbreiden van het risicojeugd-overleg in alle betrokken wijken. Jongerencoaches, jeugdboa’s en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in deze aanpak.

Kansen benutten en wegblijven bij criminaliteit

Wethouder zorg en veiligheid Manouska Molema: “De subsidie maakt het mogelijk om jongeren langdurig in hun directe leefomgeving te begeleiden. Ze worden daardoor beter weerbaar en krijgen mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld scholing en werk. Hierdoor is de kans groter dat ze wegblijven bij criminaliteit. Wijkagenten, leerkrachten, jongerenwerkers en reclasseringsmedewerkers spelen hierbij een cruciale rol.” Ook andere partijen zijn erbij betrokken, zoals het Openbaar Ministerie, Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt, jeugdzorg en lokale werkgevers.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Preventie met Gezag is de eerste subsidie die is toegekend in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Doel van het programma is een structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare gebieden te realiseren. Dit programma is gestart vanuit de overtuiging dat de plaats waar je woont of opgroeit niet bepalend mag zijn voor hoe je verdere carrière en levenspad eruitzien.