Noordelijke ringweg (fietspad)

De gemeente Groningen wil een nieuw fietspad aanleggen langs de noordelijke ringweg in Groningen.

Fietsroute

Voor het fietspad heeft de gemeente in 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het ging om het voorkeurstracé voor de fietsroute, tussen de Iepenlaan en het Jaagpad. Daarna bleek dat er een oude waterleiding onder een groot deel van dit tracé ligt. Deze waterleiding blijkt te kwetsbaar om onder het nieuw aan te leggen fietspad te laten liggen. Het college van B&W heeft er daarom voor gekozen om niet het gehele fietspad nu aan te leggen, maar alleen het oostelijke deel. Dit gedeelte loopt van Park Selwerd tot de Iepenlaan.

Groen

Helaas moesten er veel bomen worden gekapt voor de aanleg van het fietspad. Wanneer het pad er ligt gaat de gemeente nieuwe bomen en struiken planten. Er komen meer soorten planten terug en er worden twee poelen aangelegd.

Planning

  • December 2020/ begin 2021 (afhankelijk van het weer): aanleg fietspad en daarna aanleg groene inrichting (compensatiegroen, ecologische compensatie en inrichting grasveld Bottelroosstraat)
  • April 2020 - november 2020: vervangen van de waterleiding door het Waterbedrijf
  • December 2019 - januari 2020: bomenkap

Meer informatie