Noordelijke ringweg (fietspad)

De gemeente Groningen wil een nieuw fietspad aanleggen langs de noordelijke ringweg in Groningen.

Fietsroute

Voor het fietspad heeft de gemeente in 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het ging om het voorkeurstracé voor de fietsroute, tussen de Iepenlaan en het Jaagpad. Daarna bleek dat er een oude waterleiding onder een groot deel van dit tracé ligt. Deze waterleiding blijkt te kwetsbaar om onder het nieuw aan te leggen fietspad te laten liggen. Het college van B&W heeft er daarom voor gekozen om niet het gehele fietspad nu aan te leggen, maar alleen het oostelijke deel. Dit gedeelte loopt van Park Selwerd tot de Iepenlaan.

Optimaal tracé

In oktober 2018 zijn er houten paaltjes in de grond geslagen om het fietspad uit te zetten en te kijken naar de ruimte voor verlichting. Aan de hand hiervan is te zien welke bomen en ander groen eventueel moet wijken en kan de boomeffectanalyse worden aangepast.

De afgelopen tijd is er alleen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanleg van het fietspad, zoals het verplaatsen van de waterleiding, de boomeffectanalyse, effecten voor ecologie en naar wortelonderzoek van de populieren. Met het onderzoek is het mogelijk om het optimale tracé te bepalen voor ecologie en groen. De gemeente Groningen bekijkt of ze met het verschuiven van het fietspad eventueel bomen kan sparen en de ecologie kan verbeteren.

Aanleg fietspad

Als eerste wil de gemeente het oostelijke deel van de fietsroute aanleggen. Het gaat om het deel tussen de Iepenlaan en Park Selwerd. Dit fietspad verbindt de wijken in het oosten van de stad met Zernike. Hierdoor neemt het aantal fietsers in de wijk, op de Eikenlaan en op het fietspad door Park Selwerd af.
 

Planning

  • December 2019 - januari 2020: bomenkap
  • April 2020 – juli 2020: vervangen van de waterleiding door het Waterbedrijf
  • Vanaf augustus 2020: aanleg fietspad en daarna aanleg groene inrichting (compensatiegroen, ecologische compensatie en inrichting grasveld Bottelroosstraat)

Meer informatie