Fietswegwijzer

Extra geld voor nieuwe fietswegwijzers

06 september 2023
Nieuws

De gemeente wil voorjaar 2024 zo’n 400 wegwijzers voor fietsers aanpassen of plaatsen. Het gaat om de bekende palen met witte borden en rode letters. Het college vraagt hiervoor 325.000 euro extra aan de gemeenteraad.
In totaal gaat het om een investering van 6 ton. De gemeente Groningen wil het fietsen zoveel mogelijk stimuleren als makkelijkste en snelste manier om je te verplaatsen. Een goede bewegwijzering hoort daar bij.

Door de vele veranderingen de afgelopen jaren, is de oude bewegwijzering niet meer actueel. Zo hebben bestemmingen als Zernike Campus, de P+R terreinen en de fietsenstallingen Grote Markt en Nieuwe Markt nog geen bewegwijzering. Net als nieuwe fietsroutes als de Slimme Route West van het Hoofdstation naar Zernike Campus. Ook de doorfietsroutes naar o.a. Haren, Ten Boer, Zuidhorn en Winsum zijn nog onvoldoende bewegwijzerd.

250 bestaande wegwijzers

In totaal wil de gemeente 250 bestaande wegwijzers voor fietsers aanpassen. Ook worden er zo’n 60 nieuwe wegwijzers geplaatst en 90 verwijderd. De gemeenteraad heeft hiervoor al eerder 275.000 beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 – 2022. Door het grote aantal aanpassingen in combinatie met de fors gestegen prijzen van fietswegwijzers en palen (onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne) blijken de totale kosten nu hoger.

Nieuw plan

De gemeente heeft de verantwoordelijke Nationale bewegwijzeringsdienst opdracht gegeven een nieuw plan te maken voor het plaatsen en aanpassen van wegwijzers voor fietsers volgens de landelijke richtlijnen. De daadwerkelijke uitvoering op straat is gepland in het voorjaar van 2024.

Doorfietsroutes

De doorfietsroutes krijgen een F-nummer gekoppeld aan de autosnelwegen of autowegen. Zo krijgt doorfietsroute Assen-Groningen het nummer F28. Dit is landelijk afgesproken door de ontwikkeling van een netwerk van doorfietsroutes. De provincies Groningen en Drenthe zijn bezig met het doorvoeren van deze F-nummering langs Rijks- en provinciale wegen.