U bent hier

Expertmeeting ‘WIJ en het veld’

De gemeenteraad van Groningen vindt het belangrijk dat Stadjers, bewonersorganisaties en professionals mee kunnen denken en praten over de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt.

Daarom heeft de gemeenteraad van Groningen dinsdag 31 oktober 2017 in het stadhuis een expertmeeting gehouden. Stadjers en professionals konden daar hun mening laten horen. De expertmeeting ging in op WIJ Groningen in samenhang met de wijk omdat WIJ Groningen centraal staat in het borgen van de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt.

Aan de hand van alles wat op tafel is gekomen hebben de raadsleden Jasper Honkoop (VVD), Wim Koks (SP), Wieke Paulusma (D66), Petra Brouwer (GroenLinks) en inmiddels oud-raadslid Krista Boogaard (PvdA) een discussienota geschreven. Deze discussienota stond op de agenda van de raadscommisie Onderwijs en Welzijn van woensdag 7 maart 2018 (20.00 uur). In deze nota staan onder meer een aantal aandachtspunten en ideeën en suggesties. U kunt deze vergadering terugkijken.

Filmpje babbelbox

Op de bijeenkomst was een ‘babbelbox’ aanwezig. Hierin kon iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet. Over de babbelbox is een filmpje gemaakt.

Doel van de bijeenkomst was om een tussenstand te krijgen rond de kwaliteit van welzijn en zorg in de wijken.

De plenaire gedeeltes van de expertmeeting zijn terug te zien op Uitzending Gemist.

Raadscommissie 7 maart 2018

Bij het agendapunt 'WIJ en het veld' op de agenda van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 7 maart 2018 (20.00 uur) stonden de volgende stukken:

-Discussienotitie vervolg expertmeeting WIJ en het veld;

-Gemeente Groningen expertmeeting, verslag;

-Opmerkingen via de Babbelbox tijdens Expertmeeting WIJ en het veld;

-Overzicht opmerkingen thematafels.

Werkbezoek

De commissie Onderwijs en Welzijn brengt woensdag 11 april een werkbezoek aan WIJ Groningen.