Expertmeeting ‘WIJ en het veld’

De gemeenteraad van Groningen vindt het belangrijk dat Stadjers, bewonersorganisaties en professionals mee kunnen denken en praten over de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt.

Daarom heeft de gemeenteraad van Groningen dinsdag 31 oktober in het stadhuis een expertmeeting gehouden. Stadjers en professionals konden daar hun mening laten horen. De expertmeeting ging in op WIJ Groningen in samenhang met de wijk omdat WIJ Groningen centraal staat in het borgen van de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt.

WIJ-teams zijn inmiddels actief in alle delen van de stad en gaan met de vorming van de Stichting WIJ Groningen per 1 januari 2018 een nieuwe fase in. Voor het succes van WIJ Groningen is de samenwerking met bewoners(-organisaties) en professionals cruciaal.

Filmpje babbelbox

Op de bijeenkomst was een ‘babbelbox’ aanwezig. Hierin kon iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet. Over de babbelbox is een filmpje gemaakt.

Doel van de bijeenkomst was om een tussenstand te krijgen rond de kwaliteit van welzijn en zorg in de wijken. Vervolgens trekken de politieke partijen conclusies die kunnen leiden tot bijsturing van het beleid.

De plenasire gedeeltes van de expertmeeting zijn terug te zien op Uitzending Gemist.