Expertmeeting ‘WIJ en het veld’

De gemeenteraad van Groningen vindt het belangrijk dat Stadjers, bewonersorganisaties en professionals mee kunnen denken en praten over de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt.

Tijdens een expertmeeting wil de gemeenteraad dan ook uw mening als bewoner of professional horen. De expertmeeting is op dinsdag 31 oktober in het stadhuis. U bent vanaf vanaf 19:00 uur van harte welkom.

Expertmeeting

De expertmeeting gaat in op WIJ Groningen in samenhang met de wijk omdat WIJ Groningen centraal staat in het borgen van de kwaliteit van welzijn en zorg in de buurt. WIJ-teams zijn inmiddels actief in alle delen van de stad en gaan met de vorming van de Stichting WIJ Groningen per 1 januari 2018 een nieuwe fase in. Voor het succes van WIJ Groningen is de samenwerking met bewoners(-organisaties) en professionals zoals u, cruciaal.

Na een algemene inleiding wil de gemeenteraad van Groningen graag weten hoe u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt beoordeelt, wat goed gaat en wat beter kan. Dit wordt tijdens 2 gespreksrondes van 45 minuten besproken aan 5 thematafels:

  • samenleven in de buurt
  • veiligheid
  • actief in de samenleving
  • (mantel)zorg
  • leren/onderwijs

De gesprekken worden gevoerd vanuit de invalshoeken preventie, samenwerking en zeggenschap.

Geef uw mening

Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’ aanwezig. Hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet rond genoemde thema’s.
Wij nodigen u uit om uw mening te geven.  

Naast meepraten kunt u ook de gesprekken volgen vanaf de publieke tribune. De activiteiten in de plenaire zaal (inleiding, babbelbox en conclusie) kunnen ook online gevolgd worden via de website van de gemeenteraad.

Doel van de bijeenkomst is om een tussenstand te krijgen rond de kwaliteit van welzijn en zorg in de wijken. Vervolgens trekken de politieke partijen conclusies die kunnen leiden tot bijsturing van het beleid.

Aanmelden

Wilt u op 31 oktober aanwezig zijn als gesprekspartner aan één of twee thematafels? Vul dan het reactieformulier in. Aanmelden kan t/m maandag 23 oktober. Dit formulier kan ook gebruikt worden voor vragen.
Aan de hand van de aanmeldingen wordt er een indeling gemaakt voor de thematafels. Voor de babbelbox en de publieke tribune hoeft u zich niet aan te melden.

Programma expertmeeting 'WIJ en het veld'