Excessenregeling

De gemeente ziet er op toe dat het ontwerp van een bouwaanvraag volgens vergunning wordt uitgevoerd.

Normaal gebeurt dat bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig bij een verbouwing. Dit kunt u controleren op de website van het landelijke omgevingsloket. Maar ook als blijkt dat u geen vergunning nodig hebt, hebt u nog wel te maken met de regels op het gebied van welstand.

Excessenregeling

Om te voorkomen dat bouwwerken toch ernstig in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, bestaat de excessenregeling. We spreken van een 'exces' wanneer iedereen kan zien dat het uiterlijk of de positie van een bouwwerk buitensporig afwijkt van de omgeving. Of dat het bouwwerk afbreuk doet aan de ruimtelijke samenhang, de kwaliteit en de eigenheid van een plek.

De regeling geldt ook voor (varende) bouwwerken die, bijvoorbeeld door gebrekkig onderhoud, ernstig verwaarloosd en vervallen zijn. In dit soort gevallen kan de gemeente eisen dat een bouwwerk wordt aangepast volgens welstandscriteria of zelfs moet worden afgebroken.

Redelijke eisen van welstand

Mag u vergunningsvrij bouwen, maar wilt u wel zeker weten dat uw plannen aan redelijke eisen van welstand voldoen? Maak dan een afspraak met het Atelier stadsbouwmeester.