Plafond Feithhuis

Erfgoedjaarboek Hervonden Stad en Land gepresenteerd

24 november 2022
Nieuws

De 27e editie van de Hervonden Stad en Land – tot vorig jaar bekend als de Hervonden Stad – ligt vanaf 25 november in de boekenwinkels. Dit erfgoedjaarboek van de Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen omvat – zoals elk jaar - een samenvattend overzicht van recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente.

Het eerste exemplaar van het jaarboek is vandaag in het Lutherzaaltje bij de Lutherse kerk in ontvangst genomen door wethouder Ruimtelijke Ordening Rik van Niejenhuis.

Nieuw dit jaar is dat in het jaarverslag restauratie en transformatie stil wordt gestaan bij karakteristieke panden die een transformatie hebben ondergaan in functie, bijvoorbeeld van bedrijfspand naar wooncomplex.

Naast andere verslagen bevat het jaarboek zeven artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals een artikel over de Onner Es, een sinds de ijstijden veelvuldig gebruikt en geliefd landschap. Hierop volgt een uiteenzetting over de grote verscheidenheid aan vondsten van middeleeuwse draai- en steeksleutels in Groningen. Maar ook aandacht voor bijzondere archeologische vondsten, zoals een 16-eeuwse nootmuskaatrasp, waarin een klein en in eerste instantie onaanzienlijk ‘bakje’ de internationale en exotische betrekkingen van de Stad laat zien.

Van archeologie naar bouwhistorie: De bouwgeschiedenis van het Feithhuis verder ingevuld doet verslag over de ombouw van de middeleeuwse pastorie van de Martinikerk tot een voornaam classicistisch woonhuis omstreeks 1665. De vaste rubriek In depot-uit depot verhaalt over Terug naar Drenthe; de omzwervingen van een monumentale rococo schouw. Vervolgens een beschrijving van de geschiedenis van liften in Groningen. Tot slot wordt het verhaal van twee imposante Belgisch hardstenen sculpturen beschreven in Van het dak naar de straat: hoe twee gevleugelde leeuwen hun weg vonden van de gasfabriek naar Ebbingehof.