Energietoeslag voor energieprijzen

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Dit door de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag is € 800,-.

Wanneer hebt u recht?

Uw maandinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het gaat om één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. Verderop deze pagina staat een tabel waarin u de bedragen kunt vinden.

Betaling energietoeslag

Hier ziet u wie de energietoeslag niet hoeft aan te vragen en de toeslag vanzelf krijgt. En wie de toeslag moet aanvragen:

Inwoners met een bijstandsuitkering

U hebt al een voorschot van € 200,- ontvangen. U krijgt het restbedrag van € 600,- uiterlijk 1 mei 2022 op uw rekening.

U ontvangt een IOAW-uitkering

U hoeft de toeslag niet aan te vragen. U krijgt deze uiterlijk 1 mei 2022 op uw rekening.

U ontvangt een IOAZ-uitkering

U hoeft de toeslag niet aan te vragen. U krijgt deze uiterlijk 1 mei 2022 op uw rekening.

U ontvangt een Bbz-uitkering

U hoeft de toeslag niet aan te vragen. U krijgt deze uiterlijk 1 mei 2022 op uw rekening.

U ontvangt een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank

U hoeft de toeslag niet aan te vragen. U krijgt deze uiterlijk 1 mei 2022 op uw rekening.

U hebt geen (bijstands)uitkering maar u hebt in 2021 een minimaregeling van de gemeente Groningen ontvangen, zoals:

 • de laptopregeling
 • de witgoedregeling
 • de individuele inkomenstoeslag
 • de meerkostenregeling

Als u op dit moment nog steeds aan de voorwaarden voldoet, dan hoeft u de toeslag niet aan te vragen en krijgt u deze uiterlijk 1 juni 2022

 

U behoort tot een van de bovengenoemde groepen, maar u hebt op 1 juni 2022 geen geld ontvangen?

U moet de toeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juni 2022

U hebt een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum en u behoort niet tot een van bovengenoemde groepen

U moet de toeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juni 2022

Aanvragen energietoeslag

Vanaf 1 juni 2022 kunt u op deze pagina de energietoeslag aanvragen. U moet dan wel kunnen inloggen via DigiD.

Tabel bijstandsnormen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag

21 jaar tot AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm per maand

Alleenstaand

€ 1.310,05

Alleenstaande ouder

€ 1.310,05

Echtpaar of samenwonend

€ 1.871,50

 

AOW-leeftijd of ouder

120% van bijstandsnorm per maand

Alleenstaand

€ 1.455,67

Alleenstaande ouder

€ 1.455,67

Echtpaar of samenwonend

€ 1.971,05

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • dak- of thuisloos bent;
 • jonger dan 21 jaar bent;
 • in een inrichting verblijft;
 • student bent met recht op studiefinanciering (WSF 2000)

Misschien hebt u wel recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening of het maandelijks voorschotbedrag van uw energieleverancier flink hoger zijn. Heeft u geen recht op de energietoeslag of u hebt niet genoeg aan de € 800,00? Soms kunnen we u dan met bijzondere bijstand helpen. U kunt deze bijzondere bijstand zelf aanvragen

Inkomen

Onder uw maandinkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • Inkomsten uit of in verband met werk of als zelfstandige
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta)
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 180,00 per maand of € 1800,00 per jaar
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers
 • Socialezekerheidsuitkeringen
 • Alimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van derden)

Onder uw maandinkomen wordt in ieder geval niet verstaan:

 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? U kunt dan bij het WIJ-team bij u in de buurt hulp krijgen.