U bent hier

Energie besparen en duurzaam opwekken

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren. Voor uw bedrijf én voor het milieu. Het rendement van energiemaatregelen kan oplopen tot wel 20%.

Wat u moet weten

De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zon en wind. Dat gebeurt door subsidie of financiering aan te bieden, maar ook door verplichtingen op te leggen.

  • Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers of een omzet hoger dan 50 miljoen euro en is het balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit uit te laten voeren (Artikel 8 van de European Energy Efficiency Directive). Eind 2019 moet u weer een audit laten doen.
  • Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar terug kunt verdienen.
  • Heeft uw bedrijf een jaarverbruik lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Ook dan kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren die winst opleveren voor uw bedrijf en het milieu.
  • Een energieadviseur van de gemeente Groningen benadert en bezoekt bedrijven om besparingsmogelijkheden en plannen te bespreken. Ook uw bedrijf kan een afspraak verwachten. De energieadviseur beoordeelt uw plan en controleert de uitvoering ervan. Zo nodig vindt handhaving plaats.
  • Gemeente Groningen biedt u een gratis 1 jaar-abonnement aan op de Milieubarometer. Hier kunt u in één oogopslag zien welke milieuaspecten in uw bedrijf het zwaarst wegen en op welke onderdelen u kunt besparen.
  • Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing.
  • Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.
  • Het Fonds Nieuwe Doen Groningen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het beoordeelt financierings- en investeringsverzoeken aan de hand van het investeringsreglement.

Meer informatie