Wethouders plantten een boom

Eerste boom van bomengroep Grote Markt vrijdag geplant

03 november 2023
Nieuws

Vrijdag 3 november om 10 uur plantten de wethouders Mirjam Wijnja en Rik van Niejenhuis de eerste boom midden op de Grote Markt. Het gaat om een Gleditsia (ook bekend als Valse Christusdoorn). De boom is de eerste van in totaal 28 bomen die tezamen een bomengroep vormen aan de oostelijke kant van het plein. Het memorabele moment is onderdeel van het Lets Gro-festival. Eind november zijn deze bomen – 12 meter hoog en inmiddels 35 jaar oud - allemaal geplant, in totaal 18 Gleditsia’s en 10 Honingbomen. De nieuwe bomen zijn onderdeel van de aanpak van de Grote Markt. Het hele Lets Gro-weekend wordt de plek van de toekomstige bomengroep ’s avonds aangelicht door grote lichtkanonnen.

Vergroenen

Op een enkel exemplaar na hebben op de Grote Markt nooit bomen gestaan. Door de eeuwen heen is het altijd een stenen plein gebleven met veel open ruimte. Dat er nu een groep bomen wordt geplant, heeft alles te maken met het aan de tijd aanpassen van het plein. De bomen dragen fors bij aan het vergroenen van het stadshart. Op warme zomerdagen brengen de bomen volop schaduw en verkoeling op het plein. De twee uitverkoren boomsoorten voegen samen van voorjaar tot late herfst bovendien volop kleur toe aan de Grote Markt. De aloude ster – ooit vastgelegd in de bestrating midden op het plein - komt terug in de vorm van een grote natuurstenen zitbank onder de bomen. Onder de bomen komt in plaats van klinkers halfverharding.

Nog meer bomen

Even verderop, langs de noordzijde van de Grote Markt, plant de gemeente begin 2024 nog vijf grote plataanbomen. Op het Waagplein komt nog een lindeboom te staan.

Ingenieus bewateringssysteem

Onder alle te planten bomen is een even omvangrijk als ingenieus bewateringssysteem aangelegd dat met elkaar in verbinding staat. In grote bassins van op anderhalve meter diepte gelegen kratten wordt (onder andere ook vanaf het Stadhuis) het regenwater opgevangen dat in tijden van droogte de bomen kan voorzien van het nodige vocht. Sensoren monitoren daarbij het zuurstofgehalte en watergehalte.

Planning

Vanaf mei volgend jaar kunnen we zo met elkaar van een geheel vernieuwde Grote Markt genieten. Een aantrekkelijke verblijfsplek voor jong en oud.