Dudok aan het Diep

De ontwerpprijsvraag voor de locatie Dudok aan het Diep is gewonnen door Marseille Buiten/IRIS.

Het college van B&W neemt de uitkomst van vakjury en publieksstemming over. De ontwerpcombinatie krijgt opdracht hun ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Afhankelijk van de voortgang en de te doorlopen procedures verwachten B&W in 2021 te starten met de herinrichting van deze locatie aan de Diepenring.

De locatie Dudok aan het Diep krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming. Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. Drie ontwerpteams dongen mee: LAOS/Vector-i, Korth Tielens/DS en Marseille Buiten/IRIS. Online kon het publiek zijn voorkeur aangeven. Heel veel mensen hebben hun stem uitgebracht op een van de drie ontwerpen. Ook een vakjury heeft de ontwerpen getoetst. Alle stemmen opgeteld heeft dat geleid tot Marseille Buiten/IRIS als winnaar.

Meer informatie