Drafbaan

De gemeente wil de drafbaan in het Stadspark van Groningen verder ontwikkelen als evenemententerrein. En tot het meest duurzame (‘groenste’) evenemententerrein van Nederland. 

Drafbaan: unieke plek

De drafbaan ligt op een unieke plek: midden in de stad, naast de ringweg en vlakbij het station. Deze plek biedt kansen voor de drafbaan als evenemententerrein voor grote evenementen, zoals (pop)concerten. 

Drafsport stopt

Om de drafbaan verder te kunnen ontwikkelen als evenemententerrein, heeft de gemeenteraad op 9 september 2020 besloten om te stoppen met de drafsport op de drafbaan. Op dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. De gemeente heeft de huur van de drafsportvereniging met de drafbaan per 1 januari 2021 opgezegd. 

Niet méér evenementen

Het besluit van de gemeenteraad betekent niet dat er méér evenementen dan nu georganiseerd kunnen worden en ook niet dat er méér geluid geproduceerd mag worden dan nu is toegestaan. De regels uit het evenementenbeleid en het bestemmingsplan blijven gelijk. 

Investeringen

Om grote evenementen beter mogelijk en duurzamer te maken, zijn investeringen in de drafbaan nodig. Bijvoorbeeld in faciliteiten als water, stroom en internet. De gemeente maakt hiervoor tussen september 2020 en december 2020 een plan. Welke investeringen zijn nodig en hoe kunnen deze investeringen worden terugverdiend met evenementen? Dit plan wordt in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

‘Groenste’ evenemententerrein

Het college heeft de ambitie om van de drafbaan het groenste evenemententerrein van Nederland te maken. Hiermee bedoelt het college: de ecologische voetafdruk van evenementen verkleinen en daarmee de leefbaarheid van het Stadspark en de omgeving vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om duurzame energie, afval en hergebruik. Ruim 30 omwonenden hebben hierover meegedacht tijdens twee digitale bijeenkomsten in december 2020. De opgehaalde ideeën vormen input voor het voorstel dat in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Regels evenementen 

Evenementen kunnen alleen volgens strikte regels worden georganiseerd. In de Nota Vergunningen Evenementen 2021 staan deze regels. Ze gaan over zaken als veiligheid, geluid, ecologie, toegankelijkheid en communicatie. Voor en tijdens een evenement controleert de gemeente of een organisator zich aan de regels houdt. De gemeente overlegt met de organisator en met de hulpdiensten. Soms is het nodig te handhaven.

Geluid bij evenementen

Geluid bij evenementen is een gevoelig onderwerp. Wat de ene bewoner lawaai of geluidsoverlast vindt, ervaart een andere bewoner als prettige (achtergrond)muziek. De lage tonen (bastonen) worden meestal als meest hinderlijk ervaren. Dit komt omdat midden en hoge tonen in de buitenlucht sneller zachter worden dan de lage tonen. Ook het weer speelt een belangrijke rol in hoe geluid wordt ervaren: door een hardere meewind hoor je muziek beter en over een grotere afstand.

Er is verschil tussen evenementen waarbij wel en niet geluid wordt geproduceerd:

 • evenementen waarbij geluid de hoofdactiviteit is van het evenement, zoals concerten en festivals met muziekoptredens (‘geluid producerende’ evenementen)
 • evenementen waarbij geluid niet de hoofdactiviteit is (‘geluidarme’ evenementen)

De gemeente Groningen heeft geluidsnormen voor geluid producerende evenementen.

Spelregels evenementen drafbaan

In het bestemmingsplan staan de spelregels voor evenementen op de drafbaan. 

Geluidsnormen

De geluidsnormen voor de drafbaan zijn:

 • 70 dB(A) en 85 dB(C) op de meest belaste gevel van alle omliggende woningen;
 • 100 dB(A) en 115 dB(C) op 15 meter vóór het podium.

De afkorting dB betekent decibel. Met dB(A) wordt de frequenties van alle toonhoogtes aangegeven. Met dB(C) worden met name de lage tonen aangegeven.

Aantal evenementen met geluid en bezoekers

Dit zijn voor de drafbaan de regels voor het aantal evenementen, het aantal evenementen met geluid en het aantal bezoekers:

 • Er mag op maximaal 112 dagen per jaar een evenement georganiseerd worden.
 • Van deze 112 dagen mag op maximaal 12 dagen een geluid producerend evenement plaatsvinden.
 • Op deze 12 dagen mag het maximum aantal bezoekers 30.000 bezoekers zijn. Op maximaal 5 van de 12 dagen mag het maximum aantal bezoekers 75.000 zijn.
 • Evenementen met geluid mogen op maximaal 2 opeenvolgende dagen plaatsvinden. Als er inderdaad 2 dagen na elkaar een evenement met geluid is, mag daarna minimaal 1 week geen evenement met geluid plaatsvinden.

Dancefeesten

 • Maximaal 6 van de 12 evenementen met geluid, mogen dancefeesten zijn.
 • Tussen ieder dancefeest moet minimaal 2 weken tijd zitten (1 uitzondering: tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag).
 • Dancefeesten mogen maximaal 8 uur duren (1 uitzondering: op Koningsdag maximaal 11 uur).

Eindtijden muziek en evenement

Dit zijn voor de drafbaan de vaste eindtijden voor muziek en voor het evenement:

 • Dag: zondag t/m donderdag. Eindtijd muziek: 23.00 uur. Eindtijd evenement: 00.00 uur.
 • Dag: vrijdag en zaterdag. Eindtijd muziek: 00.00 uur. Eindtijd evenement: 01.00 uur.

Bij de viering van Oud en Nieuw, Groningens Ontzet, Koningsnacht en Bevrijdingsdag mag de eindtijd van een evenement 02.00 uur zijn. 
De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen besluiten af te wijken van de vaste eindtijden. 

Spelregels evenementen Stadspark

Anders dan de drafbaan, is er voor het Stadspark geen bestemmingsplan dat nadrukkelijk evenementen toestaat. Dit leidt tot onduidelijkheid.

Op dit moment kijkt de gemeente ook of de visie op het Stadspark uit 2006 nog aan de huidige normen voldoet (herijking). In de nieuwe visie komen ook de kaders voor evenementen. De gemeente kijkt naar wat er georganiseerd kan worden en hoe vaak een evenement georganiseerd kan worden. En houdt rekening met bijvoorbeeld ecologie, verkeer, bereikbaarheid en geluid.

Meer informatie

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over de drafbaan? Wilt u meedenken hoe we van de drafbaan een uniek en groen evenemententerrein kunnen maken? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.