U bent hier

De Groningse Diversiteitsprijs

Deze prijs beloont Groningse werkgevers die zich actief inzetten voor diversiteit op de werkvloer. U doet toch ook mee?

Wat en waarom

De gemeente Groningen heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Groningse diversiteitsprijs. Dit is een initiatief van de Groningse gemeenteraad, die de motie ‘Beloon Diversiteit’ heeft aangenomen.

Met de diversiteitsprijs 2017 wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken en werkgevers in het zonnetje zetten die veel personeelsleden met verschillende culturele achtergronden in dienst hebben.

We willen met deze nieuwe prijs zo veel mogelijk ondernemers en instellingen inspireren om goede Groningse voorbeelden te volgen en samen discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Jury en prijsuitreiking

Jury

Een onafhankelijke jury, bestaande uit wethouder Roeland van der Schaaf, gemeenteraadslid Glimina Chakor (GroenLinks), Sanne Smid van het Discriminatie Meldpunt Groningen en George Arakel van Voorbeeldallochtoon, beoordeelt de inzendingen. De jury houdt hierbij rekening met de volgende criteria:

  • Relevant beleid.
  • Mate van verscheidenheid in personeelsbestand.
  • Mate van gelijke behandeling.
  • Voorbeeldfunctie.
  • Innoverend en origineel karakter.

De beraadslagingen van de jury zijn besloten en de jury correspondeert niet over de uitslag. Indien nodig vraagt de jury om verduidelijkingen en/of aanvullende informatie.

De jury heeft vier organisaties genomineerd: het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg), Martinizorg, het IBM Client Innovation Center en Reclassering Nederland/Groningen.

Prijsuitreiking

Vrijdag 17 november 2017 om 15:00 uur wordt de nieuwe Groningse Diversiteitsprijs uitgereikt, een initiatief van de gemeenteraad. De uitreiking vindt plaats in het stadhuis op de Grote Markt en is open voor publiek. Met de Diversiteitsprijs wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken. Werkgevers die veel personeelsleden met verschillende culturele achtergronden in dienst hebben, worden extra in het zonnetje gezet. Werkgevers hebben zich in september en oktober aangemeld om kans te maken op de prijs. Een onafhankelijke jury heeft de aanmeldingen beoordeeld en de genomineerden verkozen. Tijdens de bijeenkomst maakt de jury de winnaar bekend.
 
De prijs bestaat uit het volgende:

  • Media-aandacht.
  • U mag een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op al uw communicatie-uitingen.
  • Daarnaast ontvangt de winnaar een bescheiden geldbedrag, te besteden aan een relevante workshop en/of uitje voor het personeel.
  • Ook ontvangt de winnaar hét diversiteitsbeeld, een wisseltrofee van een Groningse kunstenaar.

Contact

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact op nemen met Fransien Saalbrink. Te bereiken via fransien.saalbrink@groningen.nl of +316 5209 8541