Baggerwerkzaamheden in Pioenvijver Oosterparkwijk Groningen

Deze maatregelen hebben de stadsvijvers op peil gehouden

09 september 2022
Nieuws

De vijvers in de stad hebben het de afgelopen maanden zwaar gehad door de droogte en de warmte. Maar door de maatregelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, kon de waterkwaliteit toch voldoende op peil worden gehouden.

Achtergrond

De vijvers in de stad zijn in het verleden aangelegd om overtollig rioolwater op te vangen. Dit houdt in dat bij flinke regenbuien het rioolwater niet in de woningen loopt, maar in de vijvers stroomt. Rioolwater zorgt voor veel voedingsstoffen in het water. Voedselrijk water en hoge temperaturen zorgen ervoor dat er veel algen kunnen groeien. Door die algen gaat in de nachten en bij bewolkt weer de hoeveelheid zuurstof in het water flink naar beneden. Dieren die zuurstof uit het water nodig hebben, zoals vissen, krijgen het dan moeilijk.

Maatregelen

Om de kwaliteit te verbeteren heeft de gemeente de afgelopen jaren, in samenwerking met de waterschappen en de hengelsportfederatie, verschillende maatregelen uitgevoerd. Op hoofdlijnen zijn de volgende maatregelen uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren en robuuster te maken:

Afkoppelen

Om ervoor te zorgen dat er minder vaak rioolwater in de vijvers komt, koppelt de gemeente het schone regenwater af van het vuile rioolwater. Dit schone water wordt naar de vijvers geleid en gaat niet meer onnodig naar de rioolwaterzuivering.

Herinrichting van vijvers

Om ervoor te zorgen dat water in de vijvers minder snel opwarmt, zijn er de afgelopen jaren een aantal vijvers in het midden dieper gemaakt. Daarnaast zijn de oevers van deze vijvers op een aantal plekken ondieper gemaakt en voorzien van waterplanten om de kwaliteit van de vijvers te verbeteren. Aangebrachte stenen langs de oever moeten ervoor zorgen dat jonge watervogels de vijver kunnen verlaten. Op deze manier zijn onder andere beide Pioenvijvers aan de Oliemuldersweg heringericht.

Vijvers verbinden en aanvullen

Een groot watersysteem, waarin het water in beweging is, is minder kwetsbaar dan een kleine vijver. Daarom zijn diverse vijvers, waar mogelijk, met elkaar verbonden. Ook wordt het water op een aantal plekken in de stad in beweging gehouden door het rond te pompen, zoals in het Noorderplantsoen. Om ervoor te zorgen dat het water in de zomer niet te veel daalt, zijn er op verschillende plekken voorzieningen aangelegd om water binnen te laten.

Beluchters inzetten als noodmaatregel

Niet alle maatregelen kunnen in één keer worden uitgevoerd. Daarom ontkomt de gemeente er niet aan dat in bepaalde situaties noodmaatregelen getroffen moeten worden. Om daarop voorbereid te zijn heeft de gemeente samen met het waterschap twee beluchters gekocht. Deze beluchters kunnen in een vijver worden gelegd en zorgen voor zuurstof in het water. Ook is dit jaar besloten om in een aantal vijvers het water op peil te krijgen en te verversen door water via een tijdelijke leiding of met een tankwagen aan te voeren.

Toekomstige maatregelen

Er wordt nog volop gewerkt om het watersysteem verder te verbeteren, zoals het voorkomen van overmatig veel blauwalg bij zwemlocaties. Het klimaat verandert en droge zomers en hoosbuien zijn geen uitzondering meer. De gemeente blijft dan ook zoeken naar goede aanpassingen aan het water- en rioleringssysteem.