De Suikerzijde

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad Groningen gaat veranderen. Het wordt een nieuw levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren.

De Suikerzijde

Uiteindelijk kunnen op het terrein 2.500 tot 5.000 woningen komen. De eerste huizen worden in het noordelijk deel van het gebied gebouwd.
Nu de plannen voor dit gebied steeds meer vorm krijgen, vonden we het tijd voor een nieuwe passende naam. Dat is 'De Suikerzijde' geworden.

Plan voor de inrichting van het gebied

In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de plannen voor het gebied. Dat deden we met een structuurschets, waar in grote lijnen in stond hoe we gebied in willen richten. We maakten daarbij ook een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie beschrijft hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien. Vervolgens zijn we in 2019 gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan voor het gebied dat we als eerste willen ontwikkelen: het deel ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Het open atelier dat we hierover in mei 2019 organiseerden, werd door 200 bezoekers bezocht.

Op basis van de structuurschets en de NRD hebben we nu een voorontwerp structuurvisie en een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Hierin is de inrichting voor het hele gebied verder uitgewerkt en zijn de mogelijke milieueffecten daarvan onderzocht. Om te mogen bouwen in het gebied, moeten we ook het bestemmingsplan aanpassen. Daarom hebben we het stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deelgebied vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan. In de infographic  ‘Van schets naar schep’ staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten doorlopen.

Inspraak en vragen stellen

Van 9 april tot en met 3 juni 2020 kunt u reageren op:

  • De voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde
  • Het milieueffectrapport
  • Het voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord

U kunt vanaf 9 april 2020 digitaal de plannen inzien en digitaal reageren.

U kunt ook een brief sturen. Geef in dat geval duidelijk aan over welk document uw reactie gaat.

Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Actuele situatie door het coronavirus

We waren van plan een inloopbijeenkomst te organiseren om omwonenden en andere belangstellenden alles over de actuele plannen voor De Suikerzijde te vertellen. Helaas is dat op dit moment vanwege het coronavirus niet mogelijk. In de documenten hieronder publiceren we vanaf 9 april alle informatie die we anders tijdens de inloop hadden getoond zoals de informatiepanelen en een samenvattende flyer. We hopen in het najaar tijdens de volgende “inspraakronde”, over de ontwerp structuurvisie en het ontwerp bestemmingsplan deelgebied noord, wel weer een inloopbijeenkomst te kunnen organiseren.

Vragen stellen

Wij kunnen ons voorstellen dat u praktische vragen heeft over de plannen en de documenten. Die kunt u vanaf 9 april aan ons mailen: info@desuikerzijde.groningen.nl. Het gaat dan om verduidelijkende vragen bijvoorbeeld ‘waar vind ik het bodemonderzoek?’. Dit soort vragen beschouwen we niet als inspraakreactie.

Als u inhoudelijk wilt reageren op de plannen, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een bepaalde keuze die in het plan gemaakt wordt, dan beschouwen we uw bericht als een inspraakreactie en behandelen we deze in het inspraakverslag dat we opstellen. U kunt deze reactie dan digitaal indienen.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt Ploeg id3 aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Referentiebeelden

Een aantal beelden van andere stedelijke projecten (bron: ontwerpbureau De Zwarte Hond) als referentie.

Referentiebeeld-inrichting-publieke-kades-De-SuikerzijdeReferentiebeeld-Opvang-regenwater--De-SuikerzijdeReferentiebeeld-Stedelijke-omgeving-met-groen-De-Suikerzijde

Meer informatie