De Held III

In de stad Groningen is er grote behoefte aan woningen. De gemeente is al bezig met een aantal grote projecten. Dit zijn onder andere de Suikerzijde op het voormalige terrein van de Suikerfabriek, Stadshavens aan het Eemskanaal en Meerstad.

Ook is de gemeente gestart met het actualiseren van de plannen voor de Held III. Dit gebied ligt tussen de bestaande wijken De Held en Gravenburg. 

De nieuwe wijk

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken. Voorbeelden van deze wijkfuncties zijn:

  • Sport en spel
  • Kleine buurtsuper
  • Ontmoetingsplekken
  • School 

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en OV, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen. 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart 'omgeving De Held III'.

Omgeving De Held 3

Groninger Projecten CV

De gemeente gaat deze wijk niet alleen realiseren maar doet dit samen met een aantal partijen die zich hebben verenigd in de Groninger Projecten CV. 

Stedenbouwkundig bureau 

Een stedenbouwkundig plan is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied waarop alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen zijn weergegeven. Hierin worden de woningen, straten, parkeren, groen en water zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt er een schets gemaakt, dit noemen we het voorontwerp. Dit voorontwerp laten we aan u en de gemeenteraad zien. Dit doen we om van u en de gemeenteraad te horen wat u van het plan vindt en of er wat anders zou kunnen. 

Groningen Projecten CV en de gemeente hebben samen opdracht gegeven aan stedenbouwkundig bureau Culd om een voorontwerp voor het stedenbouwkundig plan te maken.

Uitgangspunten

Wij hebben het stedenbouwkundig bureau een aantal uitgangspunten meegegeven die wij erg belangrijk vinden. Een aantal van deze uitgangspunten zijn: 

  • Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk;
  • Er wordt duurzaam ontworpen;
  • De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving;
  • De Held III wordt uitnodigend groen;
  • Ruim baan voor de fiets en voetganger;
  • Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Bijeenkomst

Wanneer het voorontwerp van het stedenbouwkundigplan klaar is, laten wij dit aan u zien tijdens een nog te plannen bijeenkomst. Wanneer dat is weten we op dit moment nog niet. We denken in de periode na de zomer. Na deze bijeenkomst gaan we aan de gemeenteraad vragen wij zij van het plan vinden. 

Vragen

U kunt gebruik maken van het contactformulier.