De Groningse Diversiteitsprijs

In Groningen vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dit willen we stimuleren en belonen én daarom reiken we een prijs uit aan een bedrijf dat echt werk maakt van diversiteit en inclusie.

Wat en waarom

Beeldmerk Groningse DiversiteitsprijsMet de diversiteitsprijs 2019 wil de gemeente Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken en werkgevers in het zonnetje zetten die in de bedrijfsvoering expliciet uiting geven aan diversiteit. Bijvoorbeeld in leeftijd, gender, seksuele voorkeur,beperking en culturele achtergrond. We willen met deze prijs zo veel mogelijk ondernemers en instellingen inspireren om goede Groningse voorbeelden te volgen en samen discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

De diversiteitsprijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,-, te besteden aan een relevante workshop met het personeel of een bedrijfsexcursie, én het speciaal voor deze prijs ontworpen beeld.

Voorwaarden

Uw organisatie komt in aanmerking voor de Groningse Diversiteitsprijs als:

 • deze in de gemeente Groningen gevestigd is
 • er minimaal 5 mensen in dienst zijn bij uw organisatie
 • u expliciet uiting geeft aan diversiteit en inclusie in de bedrijfsvoering

Aanmelden

Aanmelding is gesloten. Dit kon tot 10 oktober 2019.

Jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanmeldingen en zal hierbij rekening houden met de volgende criteria:

 • relevant beleid
 • mate van verscheidenheid in personeelsbestand
 • mate van gelijke behandeling
 • voorbeeldfunctie
 • innoverend en origineel karakter

Uiterlijk 16 oktober 2019 neemt de jury een beslissing en stelt na afloop een juryrapport op waarin zij haar keuze motiveert. De beraadslagingen van de jury zijn besloten en de jury correspondeert niet over de uitslag.

Prijsuitreiking

De Groningse Diversiteitsprijs wordt uitgereikt op woensdag 30 oktober 2019 tijdens het Let's Gro festival in Groningen.
De prijs bestaat uit:

 • een geldbedrag van € 2.500,- (te besteden aan een relevante workshop en/of bedrijfsexcursie voor het personeel)
 • een wisseltrofee van een Groningse kunstenaar
 • en media-aandacht.

Contact

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact ons opnemen via diversiteit@groningen.nl

Video's