U bent hier

Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente Groningen wil, waar het kan, ondernemers ondersteunen.

In deze onzekere tijden zijn er landelijk en gemeentelijk regelingen getroffen om u als ondernemer te helpen deze tijd door te komen. We zetten deze voor u op een rij:

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Meer informatie: rijksoverheid.nl

Tozo aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u direct een aanvraag indienen.

Vragen?

Hebt u andere vragen, dan kunt u die per mail stellen via zelfstandigen@groningen.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld.

Budget nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor initiatieven van ondernemers, instellingen en organisaties om zo goed mogelijk door de coronacrisis te komen. Het kan hierbij gaan om nieuwe initiatieven, nieuwe verdienmodellen en noodmaatregelen. Sommige initiatieven zullen ook in de toekomst structureel kunnen worden en een verrijking betekenen ten opzichte van het huidige aanbod.

Lokale winkeliers kunnen bijvoorbeeld versneld toetreden tot het digitale warenhuis dat recentelijk is opgericht door binnenstadsondernemers om de lokale economie online te stimuleren. Culturele ondernemers kunnen aansluiten bij initiatieven binnen de culturele sector en ook in de zorg zien we tal van kansrijke nieuwe ontwikkelingen.

Minimale eisen

De gemeente wil het doel van deze ondersteunende regeling voorop stellen en stelt om flexibel te kunnen zijn de volgende minimale eisen:

 1. Er moet een duidelijk verband zijn tussen het voorstel en de gevolgen van de coronacrisis. Het voorstel moet een oplossing bieden voor bijvoorbeeld werk dat stil is gevallen, klanten die niet meer worden bereikt of partners die men niet meer goed kan benaderen.
 2. Het voorstel moet haalbaar zijn (qua eigenaarschap, financiën en praktische uitvoerbaarheid) en binnen twee weken kunnen worden uitgevoerd.
 3. De vraag aan de gemeente en de rol van de gemeente moeten helder zijn.
 4. Het voorstel mag niet al in aanmerking komen voor een van de andere landelijke of gemeentelijke regelingen.

Voorstel indienen

Heeft u een initiatief waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor gemeentelijke ondersteuning? Dan kunt u dit indienen via: indienen initiatieven. Ook kunt u eerst contact opnemen met een accountmanager EZ.

Uitstel belastingen

Ondernemers betalen verschillende vormen van lokale belasting, zoals logiesbelasting en precario op terrassen. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) int deze belastingen voor de gemeente Groningen. Met het NBK is afgesproken om voorlopig geen nieuwe heffingen op te leggen. Daarnaast wordt bij reeds verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie: belastingdienst.nl

Betalingen versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Corona maatregelen. Hebt u als debiteur nog openstaande facturen van de gemeente Groningen? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat via: debiteuren@groningen.nl of 050 367 80 00 / optie 1.

Opdrachten zelfstandigen en flexwerkers

De gemeente verleent opdrachten aan zelfstandigen en huurt flexwerkers in. Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk schade ondervinden worden er regelingen getroffen.

 • De gemeente verplaatst opdrachten waar het kan en betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit.
 • Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

De gemeente verhuurt haar eigendom aan verschillende doelgroepen, uiteenlopend van maatschappelijke, culturele, en welzijnsorganisaties en ondernemers en bewoners van gemeentelijke woningen. Partijen die gemeentelijk vastgoed huren en afhankelijk zijn van inkomsten van derden, kunnen worden geraakt door de Corona maatregelen.

De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Voor vragen kunt u mailen naar: vastgoedbedrijf@groningen.nl.

Vooruitbetaling van subsidie

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid deze subsidie eerder uit te keren.

Prestatie-eisen gesubsidieerde organisaties

Voor gesubsidieerde organisaties gaan we coulanter om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Corona maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

Terugbetalen leges afgelaste evenementen

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Corona maatregelen. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementen vergunning, maar ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

Ruimere openingstijden supermarkten en drogisterijen

De gemeente heeft geregeld dat vanaf zondag 5 april 2020 supermarkten en drogisterijen de mogelijkheid krijgen om op zon- en feestdagen ruimere openingstijden te hanteren. In verband met de coronacrisis mogen zij, als ze dat willen, tussen 06:00 en 22:00 uur open zijn voor mensen die boodschappen moeten doen. Dit hebben de ondernemers gevraagd om de gezondheid van hun medewerkers en klanten te beschermen. Op deze manier hoopt de gemeente winkeliers te helpen bij het spreiden van klanten en het beperken van wachtrijen.

De ruimere openingstijden gelden in principe tot 1 juni 2020, maar kan als de situatie daarom vraagt eerder worden ingetrokken of verlengd. De verruiming geldt niet voor 4 mei. Op die dag moeten de winkels dicht om 19.00 uur.

Venstertijden bevoorrading binnenstad

De gemeente heeft met ingang van donderdag 19 maart de venstertijden tijdelijk aangepast die gelden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad. In lijn met het verzoek van Transport en Logistiek Nederland en ondernemersvereniging Evofenedex zijn de bevoorradingstijden tijdelijk uitgebreid tot 18:00 uur in plaats van 12:00 uur.

Dat betekent dat de bevoorrading in de binnenstad tijdelijk tussen 05:00 uur en 18:00 uur kan plaatsvinden.

Appel op externe partijen en consumenten

Het college neemt met bovenstaande maatregelen haar verantwoordelijkheid, zij wil ook een appel doen op externe partijen en consumenten:

 • Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
 • Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
 • Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.

Borgstelling MKB-regeling

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers. De regeling geldt vanaf 16 maart.

Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer informatie: rvo.nl

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Meer informatie op uwv.nl en rijksoverheid.nl.

Voor welke regelingen kom ik in aanmerking?

Er zijn verschillende regelingen. Hoe zorg ik dat ik overzicht houd en waar begin ik?
Antwoord: Download op kvk.nl de Coronaregelingencheck en check eenvoudig zelf voor welke regelingen je in aanmerking komt.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de NOW-regeling?

Ik kan mijn personeel niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor de NOW-regeling?
Antwoord: Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen naar verwachting van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot. Lees alle voorwaarden op kvk.nl.

Geldt de regeling NOW ook voor startende ondernemers?

Antwoord: Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaands periode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Meer informatie

Algemene info en landelijk informatienummer

 • In de infographic Noodpakket voor banen en economie van de Rijksoverheid ziet u een actueel overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is te bereiken via kvk.nl/coronaloket. Lees eerst de informatie die op de site staat. Hebt u dan alsnog vragen, bel dan 0800 2117, bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031 20 205 1351.

Meer informatie:

Veelgestelde vragen vindt u op de site van de:

Horeca ondernemers

Koninklijke Horeca Nederland heeft speciaal voor horecaondernemers haar website ingericht voor informatie in relatie tot de huidige horecamaatregelen. Zie ook: khn.nl

Retailondernemers

Speciaal voor onze retailers heeft de Koninklijke InRetail haar site ook ingericht met coronanieuws: inretail.nl

Coronavirus en zakendoen in het buitenland

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor u bij internationaal zakendoen? Meer informatie is te vinden op: rvo.nl

Landelijk initiatief toerisme

Gecoördineerd door Gastvrij Nederland gaat NBTC op de kortst mogelijke termijn samen met de sector aan de slag om de impact van het coronavirus op de bezoekerseconomie zoveel mogelijk te beperken en waar en wanneer mogelijk versneld te herstellen. Zie ook: nbtc.nl

BMKB-regeling

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen zich vanaf 16 maart aanmelden voor de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf. Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen.
Meer informatie: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.
Meer informatie uwv.nl en rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

(Uitstel) betaling van belastingen (incl. ZZP'ers)

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.
Meer informatie: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Contact met de gemeente

Mocht u op basis van bovenstaande informatie geen antwoord kunnen vinden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een accountmanager of via de directie Economische Zaken.