U bent hier

Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente Groningen wil, waar het kan, ondernemers ondersteunen.

(Laatst gewijzigd: woensdag 14 oktober, 14:50 uur)

In deze onzekere tijden zijn er landelijk en gemeentelijk regelingen getroffen om u als ondernemer te helpen deze tijd door te komen. We zetten deze voor u op een rij:

Financiële regelingen

Anderhalvemeterregeling Provincie Groningen

De provincie Groningen ondersteunt met een subsidie kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben om te kunnen werken in de anderhalvemetereconomie.

De subsidie is voor eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel (uitgezonderd supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops), binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken, kunnen ook een aanvraag indienen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Meer informatie: rijksoverheid.nl

Doe de check

Check of uw bedrijfstak in aanmerking komt op krijgiktozo.nl

Tozo aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u direct een aanvraag indienen. Ons streven is om mensen binnen 4 weken na aanvraag een voorschot uit te betalen.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp kost meestal geld en heeft mogelijk financiële gevolgen.

Vragen?

Hebt u andere vragen, dan kunt u die stellen via zelfstandigen@groningen.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld.

Uitstel belastingen

Ondernemers betalen verschillende vormen van lokale belasting, zoals logiesbelasting en precario op terrassen. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) int deze belastingen voor de gemeente Groningen. Met het NBK is afgesproken om voorlopig geen nieuwe heffingen op te leggen. Daarnaast wordt bij reeds verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie: belastingdienst.nl

Betalingen versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Corona maatregelen.

Hebt u als debiteur nog openstaande facturen van de gemeente Groningen? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat via: debiteuren@groningen.nl of 050 367 80 00 / optie 1.

Opdrachten zelfstandigen en flexwerkers

De gemeente verleent opdrachten aan zelfstandigen en huurt flexwerkers in. Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk schade ondervinden worden er regelingen getroffen.

  • De gemeente verplaatst opdrachten waar het kan en betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit.
  • Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

De gemeente verhuurt haar eigendom aan verschillende doelgroepen, uiteenlopend van maatschappelijke, culturele, en welzijnsorganisaties en ondernemers en bewoners van gemeentelijke woningen. Partijen die gemeentelijk vastgoed huren en afhankelijk zijn van inkomsten van derden, kunnen worden geraakt door de Corona maatregelen.

De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Voor vragen kunt u mailen naar: vastgoedbedrijf@groningen.nl.

Vooruitbetaling van subsidie

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid deze subsidie eerder uit te keren.

Coulance bij prestatie-eisen gesubsidieerde organisaties

Voor gesubsidieerde organisaties gaan we coulanter om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Corona maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

Terugbetaling leges afgelaste evenementen

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Corona maatregelen. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementen vergunning, maar ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

Borgstelling MKB-regeling

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers. De regeling geldt vanaf 16 maart.

Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer informatie: rvo.nl

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Vanaf 6 juli is de NOW 2.0, met vernieuwde voorwaarden, aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel of op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de verschillende coronamaatregelen kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie?

De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De GO-C houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees meer hierover op rvo.nl.
Lees meer over het aanvraagproces op rvo.nl.

Impulsloket

Voor inwoners uit de provincie Groningen is er het Impulsloket. Een subsidieregeling vanuit Nationaal Programma Groningen voor verenigingen, coöperaties, stichtingen en kleine ondernemers met een goed idee waarvoor net even een wat grotere investering nodig is.
Lees meer over het Impulsloket op nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket.

Overige maatregelen

Ruimere openingstijden voor aantal winkels

Supermarkten, drogisterijen, woonwinkels, bouwwinkels en tuincentra in onze gemeente kunnen op zon- en feestdagen - waaronder ook eerste kerstdag - tussen 10:00 en 22:00 uur open zijn, als zij daar aanleiding voor zien in verband met de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers. De maatregel geldt tot en met 28 december 2020. Dit kan veranderen als de situatie in verband met de coronacrisis daar om vraagt.

Of winkeliers van de verruimde openingstijden gebruik maken, blijft uitdrukkelijk hun eigen keuze. Voor geldende openingstijden van winkels kunt u terecht op: gemeente.groningen.nl/winkeltijden-in-de-gemeente-groningen.

Appel op externe partijen en consumenten

Het college neemt met bovenstaande maatregelen haar verantwoordelijkheid, zij wil ook een appel doen op externe partijen en consumenten:

  • Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
  • Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
  • Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.

Hulp voor MKB bij online ondernemen tijdens coronacrisis

Sinds eind april kunnen Groningse MKB ondernemers bij het online ondernemen hulp krijgen van de Helpdesk Online ondernemen van de Werkplaats Online Ondernemen. MKB ondernemers kunnen hier terecht met praktische vragen over hun website, webshop, tools en aanpak. Maar ook met meer marketinggerichte vragen, zoals hoe bereik ik mijn klanten of nieuwe klanten nu? Daarna kan afhankelijk van de vraag concrete ondersteuning worden geboden. Daarbij helpen studenten, online experts(bedrijven) en medewerkers van de Werkplaats Online Ondernemen of er wordt naar die bedrijven doorverwezen.

Vragen en antwoorden worden via de website van de Werkplaats Online Ondernemen woo-groningen.nl beschikbaar gemaakt. En naar aanleiding van veel gestelde vragen worden webinars en online spreekuren georganiseerd. De Helpdesk Online ondernemen is telefonisch bereikbaar via 050 – 5956800. Vragen stellen via woo-groningen.nl kan ook.

Werkplaats Online Ondernemen
De Werkplaats Online Ondernemen (WOO) Groningen is een initiatief van de Hanzehogeschool, de Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Rabobank en verschillende (online)bedrijven. De werkplaats wordt medegefinancierd door de provincie en gemeente Groningen.

WOO Groningen werkt nauw samen met andere (innovatie)werkplaatsen – Digital Society Hub (DSH), Groninger Digital Business Centre (RUG/GDBC) en Kasteel.Gro/Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.
Voor meer informatie: woo-groningen.nl

Meer informatie

Algemene informatie en landelijk informatienummer

  • In de infographic Noodpakket voor banen en economie van de Rijksoverheid ziet u een actueel overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is te bereiken via kvk.nl/coronaloket. Lees eerst de informatie die op de site staat. Hebt u dan alsnog vragen, bel dan 0800 2117, bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
  • De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031 20 205 1351.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Informatie voor speciale doelgroepen

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland heeft speciaal voor horecaondernemers haar website ingericht voor informatie in relatie tot de huidige horecamaatregelen. Zie ook: khn.nl

Retail

Speciaal voor onze retailers heeft de Koninklijke InRetail haar site ook ingericht met coronanieuws: inretail.nl

Internationaal zakendoen

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor u bij internationaal zakendoen? Meer informatie is te vinden op: rvo.nl

Toerisme

Gecoördineerd door Gastvrij Nederland gaat NBTC op de kortst mogelijke termijn samen met de sector aan de slag om de impact van het coronavirus op de bezoekerseconomie zoveel mogelijk te beperken en waar en wanneer mogelijk versneld te herstellen. Zie ook: nbtc.nl

Creatieve en culturele sector

De gemeente Groningen heeft een steunpakket voor culturele instellingen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Zelfstandige ondernemers in de creatieve en culturele sector kunnen ook terecht bij de landelijke instellingen:

Contact

Mocht u op basis van bovenstaande informatie geen antwoord kunnen vinden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een accountmanager of via de directie Economische Zaken.