Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus

Veel ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente Groningen wil als lokale overheid, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen.

Laatst gewijzigd: donderdag 20 januari 2021

In deze onzekere tijden zijn er landelijk en gemeentelijk regelingen getroffen om u als ondernemer te helpen deze tijd door te komen. We zetten deze voor u op een rij:

Financiële regelingen

Huurkorting

Bent u commercieel ondernemer en huurt u gemeentelijk vastgoed? Maar hebt u het gehuurde door coronamaatregelen maar beperkt kunnen gebruiken? Dan kunt u mogelijk met terugwerkende kracht een huurkorting krijgen. De korting betreft de periode 15 maart 2020 – 31 maart 2021.

Meer informatie:

Eén loket voor ondersteuning bij heroriëntatie, werk, hulp bij schulden

Vanaf 1 januari 2021 kunnen ondernemers ondersteuning krijgen bij heroriëntatie. Dat betekent dat u hulp krijgt bij het onderzoeken van nieuwe kansen voor uw bedrijf. Ook kunt u steun krijgen voor onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Deze ondersteuning is speciaal voor ondernemers die minder inkomen hebben door de coronacrisis. U kunt deze regeling aanvragen bij de gemeente náást de financiële ondersteuning van de Bbz.

Welke ondersteuning voor heroriëntatie kunt u aanvragen?

U kunt ondersteuning aanvragen bij de gemeente Groningen voor:

 • Het voortzetten van uw eigen bedrijf.
 • Het vinden van een baan in loondienst, mogelijk in combinatie met uw eigen bedrijf.
 • Het stoppen met uw bedrijf.
 • Hulp bij schulden.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Lees ook de folder Heroriëntatie Ondernemers (pdf 702 kB)

Naast de ondersteuning van de gemeente zijn er meer mogelijkheden voor heroriëntatie:

 • U kunt kijken op de website kvk.nl/informatiewijzer. Dit is een overzicht van de informatie over heroriëntatie van onder andere de Kamer van Koophandel, de Rijksoverheid en diverse brancheorganisaties.
 • Het project 'Kansrijk beroep' van Werk In Zicht voor oriëntatie op een ander beroep. Dit online leren project is ook voor ZZP-ers met een Tozo uitkering. Als ondernemer kunt u gratis en onbeperkt kiezen uit competentietesten, leerroutes en opleidingen.
 • Het leerwerkloket Groningen.
 • Het project 'Nederland leert door' van het IMK.
 • Ondersteuning door het Ondernemersklankbord.
 • Gratis (of tegen een kleine bijdrage) opleiding met certificering bij Scholingsalliantie.
 • Warenhuis Groningen: online platform waar winkeliers hun producten kunnen aanbieden.
 • Corona toolkit: initiatief van Groningen City Club waar ondernemers uit de gemeente Groningen terecht kunnen met vragen. Ondernemers kunnen hier een ondernemersvoucher aanvragen Ook voor financieel advies, coaching en ondersteuning.
 • Perron ZZP, een initiatief van verschillende organisaties en ondernemers. Zij hebben de handen ineengeslagen om snelle en adequate ondersteuning op maat te bieden voor zzp’ers.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een mogelijke tegemoetkoming in de loonkosten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel of op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) MKB

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen mogelijke de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie?

De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De GO-C houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees meer hierover op rvo.nl.
Lees meer over het aanvraagproces op rvo.nl.

Borgstelling MKB-regeling

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers.

Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer informatie: rvo.nl

Financiële steun voor ondernemers

Zie daarvoor Ondernemen > Stimuleringsregelingen > Financiële steun voor ondernemers

Sociaal steunpunt cultuur

De gemeente heeft in 2021 een steunpakket om de culturele sector te ondersteunen. Bekijk het steunpakket.

Hulp voor gesubsidieerde instellingen: Provincie Groningen

De provincie Groningen ondersteunt met een subsidie kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben i.v.m corona.

De subsidie is voor eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel (uitgezonderd supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops), binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken, kunnen ook een aanvraag indienen.

Betalingen versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de corona-maatregelen.

Hebt u als debiteur nog openstaande facturen van de gemeente Groningen? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat via: debiteuren@groningen.nl of 050 367 80 00 / optie 1.

Opdrachten zelfstandigen en flexwerkers

De gemeente verleent opdrachten aan zelfstandigen en huurt flexwerkers in. Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk schade ondervinden worden er regelingen getroffen.

 • De gemeente verplaatst opdrachten waar het kan en betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit.
 • Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

De gemeente verhuurt haar eigendom aan verschillende doelgroepen, uiteenlopend van maatschappelijke, culturele, en welzijnsorganisaties en ondernemers en bewoners van gemeentelijke woningen. Partijen die gemeentelijk vastgoed huren en afhankelijk zijn van inkomsten van derden, kunnen worden geraakt door de corona-maatregelen.

De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Voor vragen kunt u mailen naar: vastgoedbedrijf@groningen.nl.

Vooruitbetaling van subsidie

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, kan de gemeente deze subsidie op verzoek eerder uitkeren.

Coulance bij prestatie-eisen gesubsidieerde organisaties

Voor gesubsidieerde organisaties gaan we coulanter om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de corona-maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

Geen leges voor evenementen in 2021

 • Voor evenementen die gehouden worden vóór 1 januari 2022, brengt de gemeente Groningen geen leges in rekening. Dit geldt ook voor aangevraagde (tap)ontheffingen in 2021.
 • Voor evenementen die plaatsvinden in 2022, maar die in 2021 zijn aangevraagd, brengt de gemeente de leges in rekening die gelden in 2021.
 • Voor aanvragen die de gemeente op of na 1 januari 2022 ontvangt, brengt de gemeente de leges in rekening die gelden in 2022.

Impulsloket

Voor inwoners uit de provincie Groningen is er het Impulsloket. Een subsidieregeling vanuit Nationaal Programma Groningen voor verenigingen, coöperaties, stichtingen en kleine ondernemers met een goed idee waarvoor net even een wat grotere investering nodig is.
Lees meer over het Impulsloket op nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket.

Overige maatregelen

Openingstijden winkels

Bevoorrading van winkels en horeca is toegestaan tussen 05.00 en 12:00 uur. 

Meer informatie over de openingstijden van winkels leest u op gemeente.groningen.nl/winkeltijden-in-de-gemeente-groningen.

Horeca

De horeca (met name restaurants) mag na 18:00 uur gaan bezorgen met voertuigen vanuit hun etablissement. Deze toestemming kan worden aangevraagd via horecaloket@groningen.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om een verzoek voor tijdelijke toestemming venstertijdengebied, het kenteken van het betreffende voertuig en de naam en adres van de horecazaak.

Terrassen

Horecaondernemers met terrassen hoeven geen precario te betalen vanaf 28 november 2021 (ingang avond lockdown). Dit geldt eerst tot 31 maart 2022, tenzij de terrassen eerder weer geheel open kunnen.

Als de terrassen weer open kunnen dan mogen deze weer uitgebreid worden conform de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding. Deze beleidsregels zijn verlengd tot 31 maart 2022.

Wilt u uw terras uitbreiden? Dit kunt u aanvragen via horecaloket@groningen.nl. Horecaondernemers die dit vorig jaar al hebben gedaan, hoeven niet opnieuw een aanvraag te doen.

Appèl op externe partijen en consumenten

Het college neemt met bovenstaande maatregelen haar verantwoordelijkheid, zij wil ook een appèl doen op externe partijen en consumenten:

 • Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
 • Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
 • Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.

Hulp voor MKB bij online ondernemen tijdens coronacrisis

Sinds eind april kunnen Groningse MKB ondernemers bij het online ondernemen hulp krijgen van de Helpdesk Online ondernemen van de Werkplaats Online Ondernemen. MKB ondernemers kunnen hier terecht met praktische vragen over hun website, webshop, tools en aanpak. Maar ook met meer marketinggerichte vragen, zoals hoe bereik ik mijn klanten of nieuwe klanten nu?

Daarna kan afhankelijk van de vraag concrete ondersteuning worden geboden. Daarbij helpen studenten, online experts(bedrijven) en medewerkers van de Werkplaats Online Ondernemen of er wordt naar die bedrijven doorverwezen.

Vragen en antwoorden worden via de website van de Werkplaats Online Ondernemen woo-groningen.nl beschikbaar gemaakt. En naar aanleiding van veel gestelde vragen worden webinars en online spreekuren georganiseerd. De Helpdesk Online ondernemen is telefonisch bereikbaar via 050 – 5956800. Vragen stellen via woo-groningen.nl kan ook.

Werkplaats Online Ondernemen

De Werkplaats Online Ondernemen (WOO) Groningen is een initiatief van de Hanzehogeschool, de Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Rabobank en verschillende (online)bedrijven. De werkplaats wordt medegefinancierd door de provincie en gemeente Groningen.

WOO Groningen werkt nauw samen met andere (innovatie)werkplaatsen – Digital Society Hub (DSH), Groninger Digital Business Centre (RUG/GDBC) en Kasteel.Gro/Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.
Voor meer informatie: woo-groningen.nl

Meer informatie

Algemene informatie en landelijk informatienummer

 • In de infographic Noodpakket voor banen en economie van de Rijksoverheid ziet u een actueel overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is te bereiken via kvk.nl/coronaloket. Lees eerst de informatie die op de site staat. Hebt u dan alsnog vragen, bel dan 0800 2117, bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031 20 205 1351.
 • Ondernemend Nederland (ONL) en het Instituut voor het MKB (IMK) hebben een hulplijn voor ondernemers met mentale en fysieke klachten. Bel 088-9990000.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Informatie voor speciale doelgroepen

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland heeft speciaal voor horecaondernemers haar website ingericht voor informatie in relatie tot de huidige horecamaatregelen. Zie ook: khn.nl

Retail

Speciaal voor onze retailers heeft de Koninklijke InRetail haar site ook ingericht met coronanieuws: inretail.nl

Internationaal zakendoen

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor u bij internationaal zakendoen? Meer informatie is te vinden op: rvo.nl

Toerisme

Gecoördineerd door Gastvrij Nederland gaat NBTC op de kortst mogelijke termijn samen met de sector aan de slag om de impact van het coronavirus op de bezoekerseconomie zoveel mogelijk te beperken en waar en wanneer mogelijk versneld te herstellen. Zie ook: nbtc.nl

Creatieve en culturele sector

De gemeente Groningen heeft een steunpakket voor culturele instellingen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Zelfstandige ondernemers in de creatieve en culturele sector kunnen ook terecht bij de landelijke instellingen:

Contact

Mocht u op basis van bovenstaande informatie geen antwoord kunnen vinden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een accountmanager of via de directie Economische Zaken.