Algemene coronaregels voor dorps- en buurthuizen

Informatie en protocol

Tips voor dorps- en buurthuizen:

  • De website van de rijksoverheid met de geldende maatregelen.
  • Invulprotocol met handleiding voor buurt- en dorpshuizen op de website van het platform Dorpshuizen.nl. Dit protocol kunt u downloaden, invullen en aanpassen naar eigen situatie.
  • Coronaposter voor buurt- en dorpshuizen.
  • Voorbeeldprotocol van de speeltuincentrale op de website van speeltuinengroningen.nl

Financiële regeling

Financiële ondersteuning buurt- en dorpshuizen

De gemeente Groningen ondersteunt de door de coronamaatregelen getroffen dorps- en buurthuizen via de 'Tijdelijke subsidieregeling dorps- en buurthuizen COVID-19'. De Rijksoverheid heeft via het Gemeentefonds hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Met de koepelorganisaties de Speeltuincentrale, de BBOG en de Vereniging Groninger Dorpen heeft de gemeente overlegd over de manier waarop de accommodaties het beste ondersteund kunnen worden en over de ontwikkeling van de subsidieregeling. De gemeente wil het financiële nadeel voor de accommodaties zoveel als mogelijk compenseren.

Bent u in 2020 als dorps- of buurthuis getroffen door de coronamaatregelen? Dan kunt u gebruik maken van deze regeling. Alle accommodaties zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de subsidieregeling en kunnen tot 1 april 2021 een aanvraag indienen.

Meer informatie over de regeling

Voor meer informatie of bij acute financiële problemen kunt contact op nemen met uw contractmanager van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen. Dit kan door te bellen naar het algemene telefoonnummer 14050 van de gemeente Groningen of door een e-mail te sturen naar ContracteringMO@groningen.nl

De regeling vindt u ook op de website Overheid.nl

Subsidie provincie Groningen (Anderhalvemeterregeling)

De provincie Groningen ondersteunt met een subsidie kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben om te kunnen werken in de anderhalvemetereconomie vanaf 1 juli 2020. De subsidie is voor eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel (uitgezonderd supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops), binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken kunnen ook de subsidie aanvragen.

Regeling dorps- en buurthuizen provincie Groningen

De provincie Groningen heeft een regeling die specifiek bedoeld is voor dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen. Er kan subsidie worden aangevraagd ter compensatie van gemaakte kosten, zodat de dorpshuizen en buurthuizen tijdens de coronacrisis toch hun maatschappelijke rol kunnen blijven uitvoeren. Gedacht kan worden aan inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de Provincie Groningen.

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen over Corona en opstellingen kunt u telefonisch contact opnemen met de GGD (050 367 4000, optie 1) of met de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Veelgestelde vragen en antwoorden over corona kunt u ook vinden op de website van Groninger Dorpen.

Hebt u vragen of hulp nodig bij het invullen van de protocol? Dan kunt u contact opnemen met de vereniging Groninger dorpen via info@groningerdorpen.nl.

Hebt u als gesubsidieerde organisatie nog aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contractmanager. U kunt ook e-mailen: MOcontractering@groningen.nl.