U bent hier

Tijdelijke regels voor terrassen

De terrassen zijn weer open. Voorlopig met tijdelijke regels. 

Terrassen sluiten om 01:30 uur

Vanaf vrijdag 31 juli geldt dat op vrijdag- en zaterdagnacht de terrassen binnen de Diepenring om 01:30 uur sluiten. Dat betekent dat u vanaf 01:30 uur het terras moet verlaten. 

Tijdelijke regels

Voor ondernemers is het natuurlijk enorm puzzelen. Gaat het passen? Er gelden hiervoor nieuwe, tijdelijke regels. Die zorgen ervoor dat het veilig gebeurt en dat er genoeg ruimte overblijft voor voetgangers, fietsers en ander verkeer. Ook houdt de gemeente rekening met belangen van de omwonenden. Lees alle beleidsregels (pdf 96 kB).

Enkele belangrijke tijdelijke regels

  • We bieden ruimte aan terrassen daar waar het kan.
  • We maken onderscheid tussen binnenstad (binnen de Diepenring en Westerhaven) en buitengebied (buiten de Diepenring).
  • Ondernemers krijgen algemene richtlijnen, die iedereen individueel moet toepassen. Als deze niet afdoende zijn, gaan we over tot een gebiedsgerichte aanpak.
  • Bevoorrading voorafgaand aan drukte tussen 5:00 uur en 12.00 uur.
  • Het tijdelijke terrassenbeleid is flexibel indien de situaties en maatregelen daarom vragen.
  • Wekelijks kunnen uitgangspunten worden bijgesteld.
  • We starten met de opening van vergunde terrassen waarbij een vrije doorloop ruimte van 3,5 meter van de rand van het terras tot het trottoir het uitgangspunt is.
  • Terrasuitbreiding in overleg en afstemming met de gemeente en met toestemming van buren eventueel mogelijk.
  • Plannen voor uitbreiding en bijzondere situaties indienen bij het 1,5 meter loket via horecaloket@groningen.nl voorzien van een plattegrond met afmetingen.

Terrasuitbreiding aanvragen

De verruiming van de terrasregels is tijdelijk en geldt tot 31 oktober 2020.

Tussentijdse wijziging, aanpassing en intrekking van de tijdelijke vergunning is mogelijk. Als bijvoorbeeld blijkt dat voetgangers toch meer ruimte nodig hebben, kan dat zorgen voor een aanpassing van de regels.

De gemeente heeft een 1,5 meter loket ingericht waarbij initiatieven van horeca ondernemers worden beoordeeld om de verruiming van de terrassen op een aantal plekken toe te staan. Bijvoorbeeld op pleinen, langs kades, op parkeervakken en voor de gevel van naastgelegen panden als de eigenaar toestemming geeft.

Stuur uw plan naar horecaloket@groningen.nl.

Op het terras geldt het landelijke Protocol Heropening Horeca van KHN.