U bent hier

Tijdelijke regels voor terrassen

De terrassen zijn per 28 april weer open. Voorlopig met tijdelijke regels. 

Tijdelijke regels

Voor ondernemers is het natuurlijk enorm puzzelen. Gaat het passen? Er gelden hiervoor tijdelijke regels. Die zorgen ervoor dat het veilig gebeurt en dat er genoeg ruimte overblijft voor voetgangers, fietsers en ander verkeer. Ook houdt de gemeente rekening met belangen van de omwonenden.

Uitgangspunten

 • We bieden ruimte aan terrassen daar waar het kan.
 • We maken onderscheid tussen binnenstad (binnen de Diepenring en Westerhaven) en buitengebied (buiten de Diepenring).
 • Ondernemers krijgen algemene richtlijnen, die iedereen individueel moet toepassen. Als deze niet afdoende zijn, gaan we over tot een gebiedsgerichte aanpak.
 • Bevoorrading voorafgaand aan drukte tussen 05:00 uur en 12:00 uur.
 • Het tijdelijke terrassenbeleid is flexibel indien de situaties en maatregelen daarom vragen.
 • Wekelijks kunnen uitgangspunten worden bijgesteld.
 • We starten met de opening van vergunde terrassen waarbij een vrije doorloop ruimte van 3,5 meter van de rand van het terras tot het trottoir het uitgangspunt is.
 • Terrasuitbreiding in overleg en afstemming met de gemeente en met toestemming van buren is eventueel mogelijk.
 • Plannen voor uitbreiding en bijzondere situaties indienen bij het 1,5 meter loket via horecaloket@groningen.nl, voorzien van een plattegrond met afmetingen.

Voorwaarden terras openstelling

 • Alleen terrassen in de buitenlucht mogen open (niet in foodhall of overdekt winkelcentrum, dus aan de bovenzijde of aan drie zijden geopend).
 • Terrassen mogen dagelijks open van 12:00 tot 18:00 uur.
 • Er mogen maximaal 50 gasten zitten op het terras per horeca inrichting. 
 • Het personeel moet een gezondheidscheck uitvoeren bij gasten en hen vragen om contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek.
 • Er is sprake van een verplichte zitplaats, er mogen geen zelfbediening of onnodige verplaatsingen plaatsvinden en reserveren is verplicht. De reservering mag aan de deur gemaakt worden. 
 • De ondernemer moet het bezoek zo organiseren dat er geen oploop van publiek ontstaat. 
 • Ondernemers mogen reserveringen aannemen voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar en personen woonachtig op hetzelfde adres. 
 • Ondernemers mogen maximaal twee personen per tafel op het terras plaatsen op anderhalve meter afstand van elkaar, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar en personen woonachtig op hetzelfde adres. 
 • Kuchschermen tussen tafels dienen als alternatief voor de 1,5 meter norm.
 • Bezoekers mogen naar binnen om het toilet en de garderobe te gebruiken en te betalen, mits men een mondkapje draagt.
 • Er mag geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras plaatsvinden. 

Tijdelijke terrasuitbreiding

Net als vorig jaar kunt u ook voor dit jaar een tijdelijke uitbreiding aanvragen voor uw terras. Denk hierbij aan extra plekken op pleinen, langs kades, op parkeervakken en voor gevels van naastgelegen panden.

Aanvraag terrasuitbreiding via het 1,5 meterloket

Tijdelijke uitbreiding van terras kunt u aanvragen bij het 1,5 meter loket door een e-mail te sturen naar horecaloket@groningen.nl. Voeg een duidelijke tekening toe als bijlage. Alleen dan kan de gemeente uw voorstel goed en snel beoordelen.

Hebt u vorig jaar een aanvraag gedaan voor de tijdelijke uitbreiding van uw terras? Dan hoeft u dit voor 2021 niet opnieuw te doen. U kunt dan dezelfde ruimte gebruiken die in de e-mailbevestiging van het horecaloket staat.

Reguliere terrasaanvragen

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, nemen we regulier vergunde terrasaanvragen waarbij het gaat om uitbreiding van bestaande situaties niet in behandeling.

Precariokosten

Eventuele uitbreiding van terrassen wordt niet in rekening gebracht. We brengen ook geen precariobelasting in rekening voor de periode dat de terrassen gesloten waren in de lockdown.

Tijdelijk

De verruiming van de terrasregels is tijdelijk en geldt van 28 april tot 31 december 2021. Tussentijdse wijziging, aanpassing en intrekking van de tijdelijke vergunning is mogelijk. Als bijvoorbeeld blijkt dat voetgangers toch meer ruimte nodig hebben, kan dat zorgen voor een aanpassing van de regels.

Meer informatie