U bent hier

Coronavirus: gezondheid en ondersteuning

Waar kunt u terecht met uw vragen over gezondheidszorg en hulp tijdens de coronacrisis?

Laatst gewijzigd: 29 december 2021

Gezondheidsvragen

GGD

Vragen over het coronavirus kunt u stellen aan de GGD Groningen. Veel antwoorden kunt u al vinden op de website van de GGD Groningen.

RIVM

Op de website van het RIVM vindt u een actuele lijst met vragen en antwoorden.

Informatienummer Rijksoverheid

Hebt u vragen over het coronavirus? Bel het publieksinformatienummer: 0800 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland: +31 20 205 1351.

WIJ Groningen

Hebt u vragen over bijvoorbeeld beschermd wonen, dagbesteding, psychische problemen of jeugdhulp? Voor hulp en advies kunt u terecht bij de WIJ-teams van WIJ Groningen. Bekijk de contactgegevens van de WIJ-teams.

Zorg over kwetsbare mensen

 • Bent u ongerust over gezinnen of kinderen in uw buurt? Dan kunt u contact opnemen met WIJ Groningen.
 • Maakt u zich heel erg zorgen over de veiligheid van kinderen (kindermishandeling), verwaarlozing, huiselijk geweld, seksueel geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis Groningen (0800 2000).
 • Maakt u zich zorgen over dak- en thuislozen? Neem dan contact op met het Meldpunt Overlast en Zorg.

Taxivervoer (Wmo)

Dienstverlening Wmo-vervoer naar vaccinatielocaties in Groningen en Drenthe.

Hoe kom ik naar de vaccinatielocatie?

Het kan zijn dat het moeilijk voor u is om naar de vaccinatielocatie te gaan. In dat geval kunt u een begeleider meenemen. Denk beiden om een mondkapje. Als de begeleider geen huisgenoot is, is het dragen van een mondkapje ook verplicht in de auto.

Maak eerst een afspraak voor een vaccinatie (via het afsprakennummer dat in uw uitnodigingsbrief staat), voordat u een afspraak maakt over het vervoer.


Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan:

 • Een naaste of mantelzorger.
 • Hebt u een indicatie voor het Wmo-vervoer en/of voor de Valys? Dan kunt u gebruik maken van het Wmo-vervoer of van uw Valyskaart.
 • Eventuele vrijwilligers of organisaties, zoals: AutoMaatje.
 • Ook kunt u voor hulp bij vervoer bellen met `Groningers helpen elkaar’, een initiatief van Groningse vrijwilligersorganisaties waaronder Humanitas.
 • Ook kunt u gebruik maken van initiatieven bij u in de wijk:
  • Inwoners van de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Gravenburg en De Held kunnen gebruik maken van de Vinkmobiel. Inwoners uit de wijken Lewenborg, Beijum, De Hunze, Van Starkenborg, Oosterhogebrug en Zuidwolde kunnen gebruik maken van de Loodsmobiel of de Heerdmobiel.
  • Voor vragen en voor het reserveren van een rit met de Vinkmobiel, Loodsmobiel of Heerdmobiel kunt u contact opnemen met 085 79 20 377.
  • Inwoners van de wijk Selwerd kunnen contact opnemen met de Buurttaxi via 06 19 34 95 73

Met het Wmo-vervoer naar de vaccinatie in Groningen en Drenthe? Dan is het volgende belangrijk:

 • Reservering van een vaccinatierit graag zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur van tevoren.
 • Vervoerder boekt een heen- en terugreis waarbij de terugreis in principe 45 minuten na de aankomsttijd wordt gepland.
 • Als pashouder geen meereizende/begeleider heeft dan gaan we ervanuit dat de pashouder zélf in staat is om de ingang van de locatie te bereiken en vanuit de uitgang de taxi.
 • De chauffeur helpt de reiziger bij het in- en uitstappen van de auto maar kan niet mee naar binnen.
 • De taxi wacht op de afgesproken vertrektijd bij de uitgang. Door de gescheiden looproutes is dit vaak niet dezelfde plaats als de ingang.

Regels Wmo-vervoer en zorgvervoer (vanaf 18 jaar)

Sinds 15 juni 2021 gelden de volgende regels voor het Wmo-vervoer:

 • Boek uw reis 24 uur van tevoren. Gebruik alleen WMO-vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft. De taxi kunt u niet gebruiken voor vervoer naar een corona-teststraat.
 • Wanneer u klachten hebt die lijken op een coronabesmetting, kunt u niet reizen met het Wmo-vervoer.
 • De vervoerstijden zijn van 06:00 tot 01:00 uur. Reis bij voorkeur buiten de spitstijden van 07:00 tot 09:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur.
 • Betaling moet via automatische incasso/machtiging, (gepast) contant geld of pin.
 • De chauffeur en reizigers dragen een medisch mondneusmasker (type II of type IIR). Voor reizigers uit 1 woongroep of 1 huishouden is een niet-medisch mondkapje voldoende. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het juiste mondkapje.
 • Sommige reizigers kunnen geen mondkapje dragen vanwege een medische indicatie. In dat geval moet rekening worden gehouden met een zo groot mogelijke afstand tot de chauffeur en de anderen. Dat was in de vorige versie van het protocol ook al zo opgenomen.
 • Een reiziger in een rolstoel wordt gezien als 1 zitplaats. Als een begeleider mee moet reizen, dan moet deze een medisch mondkapje dragen.

Lees ook de protocollen zorgvervoer en taxivervoer per 1 januari 2022.

Zitplaatsen

Vanaf 1 januari 2022 geldt een maximale bezetting per voertuig: maximaal 2 personen op een bank met een lege plek ertussen, en geen passagiers naast de chauffeur.

Uitzonderingen op de vervoerstijden

Helaas zijn er door de coronacrisis minder chauffeurs en voertuigen beschikbaar. Hierdoor kunnen we niet altijd rijden zoals u dat gewend was. De chauffeurs doen alles wat ze kunnen, maar moeten het ook doen met de mogelijkheden die er zijn. Dat vinden we heel vervelend. Maar in deze onzekere tijden hebben we ook uw hulp en begrip nodig. Lees meer op de site van Publiek Vervoer.

Vragen?

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met uw vervoerder.

Rode Kruis hulplijn

Zit u in quarantaine of thuisisolatie? U kunt erover praten met de Rode Kruis hulplijn (070 - 44 55 888). Ook kunt u de Rode Kruis hulplijn bellen voor extra hulp of advies.

Mantelzorg

Hebt u vragen als mantelzorger? Dan staan de medewerkers van het steunpunt Mantelzorg voor uw klaar op telefoonnummer 050 312 60 00 of mip.groningen@humanitas.nl.

Dorps- of buurthuis

Kijk voor informatie op rijksoverheid.nl.

Information in English

Read about health and assistance in English.