U bent hier

Coronavirus en de Tweede Kamerverkiezing

Door het coronavirus gaat de Tweede Kamerverkiezing anders dan normaal. Tijdens de verkiezing houdt de gemeente rekening met de maatregelen rondom het virus.

Gezondheid

Doe de gezondheidscheck voordat u naar het stembureau gaat. U ontvangt deze gezondheidscheck bij uw stempas. Hebt u klachten? Kom dan niet naar het stembureau. U kunt iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Druktemeter

Bekijk de druktemeter op de kaart met stembureaus voordat u gaat stemmen. Is het druk? Ga dan op een later tijdstip. Voor een goede spreiding van kiezers, vragen wij u te stemmen in het stemlokaal dat op uw stempas staat.

Meer maatregelen

  • Er zijn strikte hygiëneregels en maatregelen getroffen, zoals: looproutes, kuchschermen, verplichte handdesinfectie en 1,5 meter stickers.
  • Stembureauleden zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.
  • Het stembureau heeft goede ventilatie.
  • Ook zijn er beschermingsmiddelen, zoals: mondkapjes, desinfectiegel, kuchschermen en wachtstippen.
  • Eén rood potlood per kiezer.
  • Er zijn veel nieuwe, grotere stemlocaties.
  • Extra stemdagen. Risicogroepen kunnen stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 februari.

Zo zorgt de gemeente ervoor dat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Behoort u tot een kwetsbare groep? En wilt u eventuele drukte op de verkiezingsdag vermijden? In een aantal stembureaus kunt u ook vervroegd stemmen: op maandag 15 en dinsdag 16 maart.

Briefstemmen voor 70-plussers

Vóór 11 maart ontvangen kiezers van 70 jaar of ouder een briefstempakket thuis. U hoeft dus niet naar het stemlokaal om uw stem uit te brengen. De briefstem kunt u vervolgens in een PostNL brievenbus doen.

Afgiftepunten briefstemmen

Ook is het mogelijk de briefstem in persoon bij het gemeentehuis in te leveren op één van de volgende adressen:

  • Kreupelstraat 1, Groningen
  • Raadhuisplein 10, Haren
  • Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer

Geopend van woensdag 10 t/m dinsdag 16 maart van 09:00 - 17:00 uur en op woendag 17 maart van 07:30 - 21:00 uur.