Coronamaatregelen buurt- en dorpshuizen

Buurthuizen mogen open blijven voor de dienstverlening aan kwetsbare mensen.

Voorwaarden

U moet aan alle 3 de voorwaarden voldoen:

  • Voorafgaand aan de bijeenkomst bij alle aanwezigen checken of zij verkoudheidsklachten hebben. Bij verkoudheidsklachten moet men thuis blijven
  • Mensen moeten zich van tevoren aanmelden √≥f altijd in dezelfde vaste groep komen
  • Men moet in de beschikbare ruimte 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden

Het buurt- of dorpshuis is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een protocol volgens de richtlijnen van het RIVM. De gemeente heeft geen extra regels en de protocollen hoeven niet voorgelegd te worden aan ons.

Kwetsbare bezoekers of vrijwilligers

Mensen van 70 jaar en ouder of mensen met een onderliggende aandoening wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De 1,5 meter afstandsregel geldt voor binnen- en buitenlocaties. De beheerders van de locaties zorgen ervoor dat mensen zich aan de regel houden.

Algemene regels

Ga naar de algemene coronaregels die gelden voor dorps- en buurthuizen.