Compensatieregelingen voor extra ziektekosten

Maakt u extra kosten door een chronische ziekte of een beperking? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten (Meerkostenregeling)

De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

Aanvragen 2018 niet meer mogelijk

Aanvragen tegemoetkoming voor kosten uit 2018 zijn niet meer mogelijk. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Dit kan alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Na deze periode is aanvragen voor het betreffende jaar niet meer mogelijk.

Voor kosten gemaakt in 2018 kon de tegemoetkoming worden aangevraagd tussen 1 mei en uiterlijk 30 november 2019. Na 30 november 2019 is het niet meer mogelijk deze tegemoetkoming alsnog aan te vragen. Formulieren ingestuurd na 30 november 2019 worden niet meer in behandeling genomen.
Aanvragen tegemoetkoming voor kosten gemaakt in 2019 zijn vanaf 1 april 2020 mogelijk.

Contact

Hebt u vragen over deze regelingen? Stichting WIJ geeft graag antwoord. U kunt altijd terecht bij een WIJ-team bij u in de buurt.