Compensatieregelingen voor extra ziektekosten (Meerkosten)

Maakt u extra kosten door een chronische ziekte of een beperking? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Let op: U kunt vanaf 1 december 2021 geen aanvraag meer indienen voor de tegemoetkoming. Dit kan weer vanaf 1 april 2022. U kunt dan aanvragen voor kosten die in 2021 heeft gemaakt.

Meerkostenregeling

Inwoners van de gemeente Groningen met een chronische ziekte of beperking kunnen de tegemoetkoming aannemelijke meerkosten aanvragen. De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

Aanvraagtermijn

1 april t/m 30 november 2021

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2021 is € 360

Let op! Als u geen Nederlandse nationaliteit hebt, moeten wij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden dat u een vergoeding van de gemeente krijgt. 

Voorwaarden

Voor een vergoeding moet u aan alle 4 voorwaarden voldoen.

 1. U woont in de gemeente Groningen op het moment dat u de aanvraag doet.
 2. U had in 2020 een bruto jaarinkomen dat niet meer was dan 120% van het minimuminkomen (bruto):
maximum bruto jaarinkomen om in aanmerking te komen:
Gezinssituatie Bruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder) zonder pensioen € 18.127
Alleenstaande (ouder) met pensioen € 20.270
Gehuwd/samenwonend zonder pensioen € 25.897
Gehuwd/samenwonend met pensioen € 27.505
 1. U had in 2020 een geldige indicatie voor minimaal 6 maanden aaneengesloten voor één van de volgende voorzieningen:
  • Maatwerkvoorziening of een algemene voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet.
  • Bijzondere bijstand voor bewassing, kledingslijtage, stookkosten en/of maaltijdvoorziening.
  • Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering Garant Verzorgd 3 of Extra Verzorgd 3 in heel 2020 bij Menzis.
  • Aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij een andere zorgverzekeraar in heel 2020. Ook geldig is een door uw huisarts of medisch specialist ingevulde verklaring van 2020 of eerder, voor uw chronische ziekte of beperking.
 1. U had in 2020 minimaal € 385 aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking. Let op: deze kosten zijn o.a. uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering 2020 in combinatie met rekeningen die u in 2020 had voor uw chronische ziekte of beperking.

Hebt u geen van de bij punt 3 genoemde indicaties of verstrekkingen?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen, als u kunt aantonen dat u in 2020 een chronische ziekte of beperking had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs hebt u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. Download en print Aanvraag medische gegevens door patiënt (pdf 77 kB). Laat dit door uw arts invullen en ondertekenen.

Praktijkstempel op verklaring huisarts/specialist

Op de artsenverklaring moet een praktijkstempel. Daarmee geeft de arts de verklaring rechtsgeldigheid. Alle artsen beschikken over zo’n stempel. Als de arts geen stempel wil zetten, dan kan dat ook een andere reden hebben, bijvoorbeeld omdat hij/zij van mening is dat u niet chronisch ziek bent. Hebt u een verklaring zonder stempel? Dan moet de reden daarvan op het formulier worden ingevuld met de gegevens van de betreffende arts. De gemeentearts zal dan zo nodig contact opnemen met uw huisarts.

Aanleveren episodelijst (medisch dossier)

Mocht u niet naar uw huisarts willen of is het niet mogelijk om een artsenverklaring te krijgen, dan is het ook mogelijk om een episodelijst als onderbouwing voor uw aanvraag in te dienen.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En hebt u daardoor in 2020 extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u - als u ook voldoet aan de andere voorwaarden - een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u die extra kosten (€ 385 of meer) voor uw kind gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • Kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs - dit moet alleen als u de aanvraag niet eerder hebt ingediend;
 • Kopie van uw zorgpolis 2020;
 • Kopie van de inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner) - alleen als u in 2020 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet;
 • Kopie van uw indicatie - dit moet alleen als u deze niet hebt ontvangen van de gemeente Groningen;
 • Kopie van een bewijs dat u in 2020 minimaal € 385 aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking hebt gehad.

Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen. Wij betalen het bedrag in 1 keer. Vanaf 1 april t/m 30 november 2021 kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen in 2021 doet u op basis van gegevens van 2020.

Aanvragen na 30 november 2021 worden niet in behandeling genomen.

Meestgestelde vragen

Lees de meestgestelde vragen. Daar vindt u antwoorden op uw vragen.

Contact

Hebt u vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om de documenten digitaal in te leveren? Doe dan een beroep op het WIJ-team in uw buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag op weg.

Hebt u geen DigiD? Het WIJ-team kan u ook helpen bij het aanvragen van een DigiD.

De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur: bel 050 367 42 00.

Coronavirus

Zolang de maatregelen gelden, kunt u niet zomaar binnenlopen voor ondersteuning en hulp. Wij vragen daarvoor uw begrip. Hebt u een eenvoudige vraag, dan kan het WIJ-team u misschien telefonisch helpen: 050 367 42 00.

Hebt u een vraag over een al ingediende aanvraag?

Bel de gemeente Groningen via 050 367 50 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.