Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord en Structuurvisie De Suikerzijde

Status

Voorontwerp bestemmingsplan

Voor het noordelijk deelgebied van De Suikerzijde is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit plan regelt de ontwikkeling van het eerste deelgebied van het terrein van de voormalige Suikerfabriek in Groningen. Het plan maakt de inrichting van het gebied mogelijk, met onder meer bebouwing voor wonen en werken.
Dit eerste deelgebied ligt op de vloeivelden tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door het zogenaamde voorterrein, de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen.

Structuurvisie De Suikerzijde, voorontwerp
Voor De Suikerzijde is een voorontwerp structuurvisie gemaakt. Deze structuurvisie wordt het kader voor de ontwikkeling van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek in Groningen en het bedrijventerrein Hoendiep Zuid tot een nieuw woon- en werkgebied. Het plan schetst op hoofdlijnen hoe wij de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn voor ons zien.
Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Johan van Zwedenlaan, de weg Hoendiep, de Westelijke Ringweg, een stukje van het spoor naar Zuidhorn en de bestaande bebouwing langs de Peizerweg. Ten behoeve van de structuurvisie is een Milieueffectrapport opgesteld.

Milieueffectrapport (behorende bij zowel het voorontwerp bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord' als de voorontwerp structuurvisie 'De Suikerzijde')
Ten behoeve van de structuurvisie en het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport opgesteld, waarop u schriftelijk zienswijzen kunt indienen. Voor meer informatie hierover klikt u de onderstaande links aan naar de bekendmakingstekst.