Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord en Structuurvisie De Suikerzijde

Status

Vastgesteld op 2 juni 2021 (hoger beroep ingesteld, voorlopige voorziening afgewezen)

Voor het noordelijk deelgebied van het voormalige Suikerfabriekterrein, De Suikerzijde, is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het doel is om er onder meer wonen en werken toe te staan. Het te ontwikkelen gebied ligt op de vloeivelden tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door het zogenaamde voorterrein, de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen.
Ten behoeve van het bestemmingsplan (en de structuurvisie) is een Milieueffectrapport opgesteld.

Vastgestelde structuurvisie 'De Suikerzijde'
Voor De Suikerzijde is een voorontwerp structuurvisie gemaakt. Deze structuurvisie wordt het kader voor de ontwikkeling van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek in Groningen en het bedrijventerrein Hoendiep Zuid tot een nieuw woon- en werkgebied. Het plan schetst op hoofdlijnen hoe wij de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn voor ons zien.
Het gebied voor de ontwerpstructuurvisie wordt ruwweg omsloten door de weg Hoendiep in het noorden, het voorterrein van het Gasfabriekterrein (de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen) in het westen, de Peizerweg in het zuiden en de Johan van Zwedenlaan in het westen. Ten behoeve van de structuurvisie (en bestemmingsplan) is een Milieueffectrapport opgesteld.