Cameratoezicht venstertijden

Vanaf december 2018 ziet de gemeente Groningen toe op effectievere naleving van de geldende venstertijden in de binnenstad met behulp van camera’s. Het gaat om een proef.

De proef richt zich op de Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat. Doel is het illegaal inrijden van gemotoriseerd verkeer in deze straten tegen te gaan, wat de leefbaarheid ten goede komt. Camera’s registreren de kentekens van álle gemotoriseerde voertuigen. De pakkans voor overtreders is 100%. De proef duurt tot juni 2020 waarna evaluatie volgt.

Venstertijden

In bepaalde delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer al jarenlang alleen binnen venstertijden (05:00 - 12:00 uur), of op grond van een ontheffing, op bepaalde tijden en plekken aanwezig zijn. Deze maatregel wordt echter niet voldoende nageleefd, wat zorgt voor overlast bij zowel bezoekers als ondernemers in de binnenstad.

In het voetgangersgebied van de Poelestraat en Peperstraat kan door middel van de camera’s ook beter worden toegezien op het illegaal inrijden van scooters en brommers. Het proefproject is op initiatief van B&W door de gemeenteraad bekrachtigd. Ook het bedrijfsleven in de stad (zoals distributeurs, GCC en bedrijvenverenigingen) heeft aan de totstandkoming van het proefproject meegewerkt.

Boetes

Bij overtreding volgen boetes. Deze worden door het CJIB te Leeuwarden in opdracht van het Rijk geïnd. De proef is opgenomen in het privacy-register van de gemeente Groningen en voldoet aan de eisen van de AVG. De camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.

Ontheffing

Bedrijven of personen die aangeven buiten venstertijden het gebied in of uit te willen of moeten rijden , kunnen bij de gemeente Groningen een ontheffing aanvragen. Zij kunnen onder voorwaarden deze ontheffing krijgen.

Contact

Hebt u vragen over de proef? Bel 14 050 of gebruik het contactformulier.

Meer informatie